r
ข่าวสารและกิจกรรม2024-03-02T21:41:18+07:00
ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมบุญ

สร้างกำแพงวัดป่าน้ำโจน

ร่วมกันสร้างกำแพงวัดเพื่อดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้คงความสัปปายะสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติภาวนา เป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้อยใหญ่ และคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

  • 🌱 ร่วมทำบุญสร้างกำแพงได้ที่ ธนาคารออมสิน
  • เลขที่บัญชี 020426506943
  • วัดป่าน้ำโจน เพื่อสร้างกำแพงล้อมวัด

ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนร่วมทุก ๆ ท่านค่ะ
ขอให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง..ถึงที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรม…สาธุๆๆ 🙏🙏

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมษายน 23rd, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก...เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ตามคำกราบนิมนต์ของผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ [...]

เตือนสติและให้กำลังใจ “แพทย์ที่กำลังเรียนต่อเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีนาคม 25th, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก..เมตตาเตือนสติและให้กำลังใจ “แพทย์ที่กำลังเรียนต่อเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์” มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ [...]

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น @ สวนเสี่ยตี๋แม่แจ๋ว

กุมภาพันธ์ 19th, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา สวดมนต์ทำวัตร ณ สวนเสี่ยตี๋ [...]

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

กุมภาพันธ์ 16th, 2024|กิจนิมนต์|

...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ณ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [...]

มูลนิธิธรรมดี – วัดปทุมวนาราม (กุมภาพันธ์)

กุมภาพันธ์ 15th, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ตามคำกราบนิมนต์ของดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี [...]

เกาะช้าง – ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ชั้นม.4

กุมภาพันธ์ 11th, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ณ กุญชระบุรีรีสอร์ท เกาะช้าง [...]

ศาลจังหวัดพิษณุโลก (สนทนาธรรมกับท่านอธิบดีผู้พิพากษา, ตักบาตร)

มกราคม 23rd, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตาสนทนาธรรมและบิณฑบาต ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๓ [...]

ศาลจังหวัดพิษณุโลก (นั่งภาวนา สวดมนต์)

มกราคม 22nd, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา - แสดงธรรม ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก [...]

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

มกราคม 17th, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา - แสดงธรรม ณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน [...]

คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

มกราคม 15th, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตาไปโปรดคณาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๑๕ [...]

ภาควิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มกราคม 12th, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา - แสดงธรรม ณ ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ [...]

มูลนิธิธรรมดี – วัดปทุมวนาราม

มกราคม 11th, 2024|กิจนิมนต์|

...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ตามคำกราบนิมนต์ของดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี [...]

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มกราคม 6th, 2024|กิจนิมนต์|

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตาไปโปรดนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๖ [...]

โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ธันวาคม 27th, 2023|กิจนิมนต์|

...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตาไปนำปฏิบัติภาวนาและแสดงธรรม ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี...เมื่อวันที่ [...]

ภาควิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ธันวาคม 3rd, 2023|กิจนิมนต์|

...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก...เมตตานำนั่งภาวนาและแสดงธรรม ตามคำกราบนิมนต์ของผศ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ [...]

ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พฤศจิกายน 30th, 2023|กิจนิมนต์|

...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและแสดงธรรม ณ ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [...]

วัดปทุมวนาราม มูลนิธิธรรมดี-พฤศจิกายน

พฤศจิกายน 26th, 2023|กิจนิมนต์|

...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ตามคำกราบนิมนต์ของดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี [...]

ผ้าป่าสามัคคีสร้างกำแพงวัดป่าน้ำโจน

พฤศจิกายน 23rd, 2023|กิจกรรมภายในวัด|

ขอเชิญสาธุชนและศิษยานุศิษย์ร่วมบุญ ผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2566 เพื่อสร้างกำแพงล้อมวัดให้แล้วเสร็จตามเจตนารมย์ของพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน [...]

สวนเสี่ยตี๋ แม่แจ๋ว จ.ขอนแก่น

กันยายน 15th, 2023|กิจนิมนต์|

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 หลังจากที่ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [...]

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กันยายน 11th, 2023|กิจนิมนต์|

...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตาไปแสดงธรรม ณ ห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ [...]

ความซับซ้อนของชีวิต – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กันยายน 2nd, 2023|กิจนิมนต์|

...เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. - [...]

ปลูกป่าให้โลกจำ

สิงหาคม 21st, 2023|กิจกรรมภายในวัด|

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [...]

มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มิถุนายน 19th, 2023|สงเคราะห์โลก|

...เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 19 มิถุนายน 2566...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม [...]

วัดปทุมวนาราม เดือนพฤษภาคม

พฤษภาคม 30th, 2023|กิจนิมนต์|

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและแสดงธรรม [...]

Go to Top