***หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์เดินทางไปวัดป่าน้ำโจนนั้น กรุณาโทรสอบถามเส้นทางกับทางวัดเสียก่อน และไม่ควรเดินทางโดยอาศัยการบอกทางจาก GPS เพราะเส้นทางที่ GPS บอกไว้นั้นผิดทาง จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะ

  • จากกรุงเทพมหานคร ไปถนนสายเอเซียเบี่ยงซ้ายไปใช้เส้นทางที่ผ่านอำเภอตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) ตรงไปใช้เส้นทางที่ผ่านกิ่งอำเภอสากเหล็ก สู่อำเภอวังทอง สังเกตุปั๊มน้ำมัน ขวามือ ปั๊ม ESSO ที่กม. 27 กลับรถแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงบ้านวัดตายม ไปวัดป่าน้ำโจน ระยะทาง ประมาณ 15 กม.
  • จากกรุงเทพมหานครเส้นผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ตรงไปและแยกปลวกสูงเข้าอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตรงไปใช้เส้นทางที่ผ่านกิ่งอำเภอสากเหล็ก สู่อำเภอวังทอง สังเกตุปั๊มน้ำมัน ขวามือ ปั๊ม ESSO ที่กม. 27 กลับรถแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงบ้านวัดตายม ไปวัดป่าน้ำโจน ระยะทาง ประมาณ 15 กม.
  • จากกรุงเทพมหานครเส้นผ่านจังหวัดนครสวรรค์สู่พิษณุโลก ไปอำเภอวังทองเลี้ยวขวาตรงไฟจราจร (เส้นไปกรุงเทพมหานคร) จากอำเภอวังทองไปบ้านวัดตายม ประมาณ 30 กม. ถึงบ้านวัดตายมแล้วเลี้ยวซ้าย ไปวัดป่าน้ำโจนระยะทางประมาณ 15 กม.

*** ระหว่างทางให้สังเกตป้ายวัดป่าน้ำโจน (สีน้ำเงิน)

ารติดต่อ

ที่อยู่: วัดป่าน้ำโจน 419 หมู่ที่ 13 ต.พันชาลี อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

หมายเลขโทรศัพท์:
081 – 8868761 คุณยายนันทนา นาคอินทร์
089 – 4387648 คุณนุชนาถ มากทรัพย์