ข้อวัตรปฏิบัติ (พอสังเขป)


*** ผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อวัตรปฏิบัติ

ข้อวัตรปฏิบัติ…สำหรับผู้มาพักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน มีดังนี้

  • ช่วงเช้าเวลาประมาณ 06.00 น. ช่วยกันทำความสะอาดศาลาเพื่อจัดอาสนะ ที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับผู้ถือศีล 8
  • เมื่อจัดอาสนะที่นั่งรับประทานอาหารเสร็จ ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ชาย ช่วยกันกวาดตาด (กวาดลานวัด) ซึ่งเป็นข้อวัตรในการดูแลรักษาเสนาสนะ
  • ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมผู้หญิงช่วยกันจัดอาหาร สำหรับถวายจังหันพระภิกษุ
  • เมื่อเสร็จภาระกิจข้อวัตรพร้อมกันเวลาประมาณ 08.45 น. พร้อมกันที่ศาลาเพื่อถวายจังหันและรับประทานอาหาร… เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเก็บภาชนะล้างเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
  • ช่วยกันเก็บกวาดถูศาลา… เมื่อเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จกิจข้อวัตรในช่วงเช้าของผู้มาปฏิบัติธรรม …หลังจากนั้นเป็นเวลาส่วนตัวที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะพักภาวนาในที่พักของแต่ละท่าน จนถึงเวลา 15.00 น.
  • เวลา 15.00 น. ออกมาดื่มน้ำปานะ, น้ำร้อน , น้ำหวาน …เมื่อเสร็จแล้วช่วยกันกวาดตาด(กวาดลานวัด) ดูแลทำความสะอาดเสนาสนะกวาดถูศาลา , ขัดล้างห้องน้ำ หลังจากนั้นแยกย้ายกันไปทำภาระกิจส่วนตัว…แล้วมาพร้อมกันที่ศาลาเวลา 18.00 น.
  • เวลา 18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งภาวนา สนทนาธรรม กับพระอาจารย์อังคาร อคฺคธมฺโม


สิ่งที่ผู้มาพักปฏิบัติธรรมต้องเตรียมมา…ดังนี้

1. ชุดขาว(ผู้ชาย) : เสื้อขาว กางเกงขาก๊วยสีขาว
ผู้หญิง: เสื้อกระบอกแขนยาวสีขาว ผ้าถุงขาว สายรัดเอว(เข็มขัด) ผ้าเบี่ยง..ทั้งนี้ต้องเตรียมเสื้อซับ และกระโปรงซับมาใส่ซ้อนด้วย

2. ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ อาทิเช่น แปรงสีฟัน รองเท้าแตะ ฯลฯ

3. อุปกรณ์การนอน อาทิเช่น กลด มุ้งกลด(ถ้ามี) ผ้าห่ม ชุดเครื่องกันหนาว(ถ้ามาในฤดูหนาว)
ไฟฉาย (อุปกรณ์ให้แสงสว่างในตอนกลางคืน) จิตสำนึกที่พร้อมจะมาเรียนรู้…พร้อมที่จะมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง

*** และจิตสำนึกที่พร้อมจะมาเรียนรู้…พร้อมที่จะมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง

…ช่วยกันจัดอาสนะที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับผู้ถือศีล 8…

…”อาสนะ” ที่ถูกจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว…

…ช่วยกันจัดอาหารถวายจังหันเช้า…

…”กินแบบผู้มักน้อยสันโดษ”..มื้อเดียว ภาชนะเดียว อาสนะเดียว …

…”ช่วยกันทำช่วยกันกิน”…ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม

…เก็บกวาด ถูศาลา รักษาเสนาสนะ ด้วยกัน…

…ภาวนาในที่พักของตนเองเมื่อเสร็จจากข้อวัตรส่วนรวม…

…ตอนบ่าย 3 โมงเย็น..ดื่มน้ำร้อน น้ำชา น้ำปานะ…
(ในภาพกำลังทดสอบสมอดอง…บางคนเกิดมาก็เพิ่งเคยทาน)

…ร่วมกันทำข้อวัตรในตอนบ่ายอีกครั้ง ..ช่วยกันกวาดลานวัด…

…ทำความสะอาดห้องน้ำ…

…”พร้อมกันที่ศาลา 18.00 น.” ..สวดมนต์ทำวัตรเย็น …

…นั่งภาวนา…

…ฟังธรรม – สนทนาธรรม จากท่านพระอาจารย์ …

…เมื่อเสร็จจากศาลาแล้วก็แยกย้ายกันปฏิบัติสมาธิภาวนาในกุฏิที่พักของตนเอง..สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี