ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตาไปสนทนาธรรม-แสดงธรรม ให้แก่คณะอาจารย์ และ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 7 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ตามคำกราบนิมนต์ของ ผศ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ

ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรม-สนทนาธรรม
ผศ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์

อ.นพ.อนุชา อาฮูยา
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.สิทธิชัย คำไสย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“พระเจ้าที่แตะต้องได้”

.. “.. ลำพังจะเรียนให้จบเป็นหมอ.. โดยศักยภาพของมันสมองพวกเราก็คงจะไม่เกินความสามารถล่ะมั้ง.. แต่ในการที่เป็น..“คุณหมอที่ดี”.. ตามเจตนารมณ์ของ.. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก..“สมเด็จพระบิดาในรัชกาลที่ ๙ “ นั้นจะต้องมีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญกว่าความรู้ความสามารถในทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว.. นั่นก็คือ.. การที่จะต้องรู้จัก.. คอนโทรล.. ความรู้สึกของตัวเองให้รู้จักอดทนอดกลั้น.. รู้จักยับยั้งชั่งใจ.. รู้จักอลุ่มอล่วย..รู้จักเอื้อเฟื้อเกื้อกูล..รู้จักที่จะเสียสละมีจิตสาธารณะ.. ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่.. ซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี้.. จึงจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความเป็น.. “คุณหมอที่ดี.. ที่ถูกต้อง”.. ที่จะต้องเป็นที่พึ่งที่ระลึกของคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ..ซึ่งแน่นอนพวกคุณจะต้องฝึกที่จะฝืนความรู้ความเห็นเดิม ๆ ของตัวเองมากกว่าผู้คนธรรมดาทั่วไป.. เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติธรรมดาให้ได้… อย่างวัสดุที่เขาจะนำมาประกอบเป็น.. “เรือดำน้ำ” หรือทำ “ยานอวกาศ”.. เพื่อที่จะไปรับแรงเสียดทานหรือแรงกดดัน.. เขาคงไม่ใช้วัสดุเดียวกันกับที่ทำ.. “ซาเล้ง” ล่ะมั้ง..แล้วพวกคุณก็จะเป็น..“พระเจ้าที่แตะต้องได้”.. ในมุมมองของเรา.. ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุก ๆ ท่านด้วย.. สาธุ ๆๆ… “…

โดยท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ผศ.พัชรวิภา มณีไสย
สาขาวิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.พญ.คัชรินทร์ ภูนิคม
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

อ.นพ.อนุชา อาฮูยา
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.สิทธิชัย คำไสย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พระอาจารย์ครับ…ผิดหวังจากความรักต้องทำยังไงครับ ???

” กลศาตร์ควอนตัม “… เป็นสาขาหนึ่งของ Modern Physics..
ทำให้มนุษย์สามารถรู้พฤติกรรมของอนุภาคขนาดเล็กในระดับอะตอมได้..
แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะอธิบายอนุภาค “รัก” ได้…. 5555…

ฟิสิกส์ว่ายาก..แต่ง่ายกว่ารักเยอะ… 5555…

ความรักก็เหมือนกัญชาใหม่ ๆ ก็ลั้นลา
นาน ๆแม่งงงหลอนน…
…ตั้งใจเรียนเถอะะ… 5555

ก่อนกลับ…ท่านพระอาจารย์ได้กราบลาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ขอขอบคุณภาพดอกกัลปพฤกษ์
จากเว็บไซต์ travel.mthai.com (คุณอเล็ก สั่นดอกหว๋า, คุณปรีดี ศรีตระกูล)

และขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ