เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 …ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ..ได้เมตตามอบห้องคอมพิวเตอร์ มูลค่าประมาณ 1,100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนเทศบาลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร..ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณนพรัตช์ เกิดชัง (คุณแม่มุกดา) หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง โกดังพิษณุโลกโกดังแม่มุกกรุ๊ป, คุณวีรปริยา เลิศประกายรัตน์ (พี่หนึ่ง), นายแพทย์ยิ่งพันธุ์ ธาราวัชรศาสตร์ และศิษยานุศิษย์วัดป่าน้ำโจนทั่วสารทิศ …ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุก ๆ ท่านที่มีส่วนในบุญครั้งนี้..สาธุๆๆ

ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ท่านอรรถวิทย์ ยาวะประภาษ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

ท่านธีระโชติ ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก

คุณยายนันทนา นาคอินทร์
ผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน

ดร.สุภัค ฟักเงิน
คุณครูวิชาเคมี โรงเรียนเฉลิมขัวญสตรี จ.พิษณุโลก

คุณอภิชาติ กาญจนะสันติสุข
วิศวกรไฟฟ้า 7
ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง

คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival

คุณจิรา เฉลียวเกรียงไกร
เลขานุการระดับ 8
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย
นักบริหารงานทั่วไประดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

น้องเป็นหนึ่งและน้องรันนิ่ง
นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
และ คุณณิรภา กุลวชิระธร (ภรรยา)
พาน้องดิน (ลูกชาย) มาร่วมทำบุญ

เช้าวันที่ 29 พฤษภาคม
ญาติโยมเตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร

คุณหมอ พยาบาล และเจ้าที่โรงพยาบาลส่องดาว
ร่วมทำบุญตักบาตร

อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า”

ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์

ท่านอรรถวิทย์ ยาวะประภาษ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
น้อมถวายอาหารแด่ท่านพระอาจารย์

พ.ต.อ.กริช ปัตลา
รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู
น้อมถวายอาหารแด่ท่านพระอาจารย์

 

 

ช่วยกันลำเลียงอาหาร

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

“…Even though, you love or hate, like or dislike, glad or sad, whether, you are relax or suffering happy or unhappy, it’s just the feelings that come and pass away…IT’S JUST THE FEELINGS. …”

“…ไม่ว่าคุณจะรักหรือชัง…ชอบหรือเกลียด…ดีใจหรือ เสียใจ…สุขใจหรือทุกข์ใจ…มันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นแหละ…IT ‘S JUST THE FEELINGS…”

–ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม–

ท่านพระอาจารย์เมตตาเซ็นต์รับห้องคอม ให้โรงเรียนเทศบาลส่องดาว

“…ที่เราคิดที่จะทำนี้ก็เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและทัศนคติมุมมองที่ดีที่ถูกต้องแก่เยาวชนลูกหลานที่ด้อยโอกาส.. จะได้เป็นกลไกที่จะผลักดันสังคมไปในทางที่สร้างสรรค์.. อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสถาพรของ.. ชาติ.. ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป…”

— ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม —

ทดลองเปิดใช้คอมพิวเตอร์

ขอโอกาสถ่ายรูป

ร่วมกับท่านพระอาจารย์เป็นที่ระลึก

ท่านพระอาจารย์เมตตาถ่ายรูป
ร่วมกับคุณครูโรงเรียนเทศบาลส่องดาว

พี่แมนและพี่ช่อ ผู้บริหาร 465 GLOBAL LIFE

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ