ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก..เมตตาเตือนสติและให้กำลังใจ “แพทย์ที่กำลังเรียนต่อเฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์” มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ สวนเสี่ยตี๋แม่แจ๋ว จ.ขอนแก่น…ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ..สาธุๆๆ

เมื่อวันที่ 24 และ 25 มีนาคม
ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

แพทย์ที่กำลังเรียนต่อเฉพาะทาง (Resident Doctors) สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…จำนวน 10 คน ร่วมนั่งภาวนาและสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์

นั่งภาวนา…เพื่ออัพเลเวล “คลื่นความถี่ของสมอง” Prefrontal cortex” ให้มีคุณภาพที่ดี..ที่สูง…มันถึงจะสามารถควบคุม (control)..“Amygdala” ..ได้เท่าทัน..จะได้ไม่ทำตามอารมณ์ตัวเองไปเรื่อยเฉื่อย…

– ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม –

 

พี่โจ้ (ลูกชายเสี่ยตี๋และแม่แจ๋ว) และแม่แจ๋ว
เจ้าของสถานที่ผู้ใจบุญ

พ.ต.ท.หญิงศิรินทรา บุตตะโยธี
นักวิทยาศาสตร์(สบ 2)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

พ.ต.ท.หญิงวราภรณ์ อามาตย์คง
นักวิทยาศาสตร์(สบ 2)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

ผศ.นพ.สิทธิชัย คำไสย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
นำญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ท่านพระอาจารย์เมตตาเตือนสติและให้กำลังใจคุณหมอ (แพทย์ที่กำลังต่อเฉพาะทาง)

ความซับซ้อนของชีวิต…Complexity of life ”

.... คุณจะมีมันสมองที่ล้ำเลิศขนาดไหนในปัจจุบันที่สำคัญมั่นหมายว่าตัวเองเป็น..“คนรุ่นใหม่”.. ขอโทษทีมีอะไรบ้างที่คุณคิดหรือผลิตขึ้นมาเอง.. ไม่ว่า “คำพูดหรือนวัตกรรม”…โดยที่คุณไม่ได้อิงอาศัยปัญญาจาก..“คนโบราณเต่าล้านปี”.. ที่พวกคุณด้อย.. ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้อยู่ทุกวันนี้.. ล้วนได้รับการบอกสอนมาจากคนโบราณทั้งนั้นแหละ.. ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นรุ่นๆ.. อย่าได้ลืมตัวหลงตนกันนักเลย.. ก. อา กา.. ใครประดิษฐ์อักษรไทยล่ะ.. A B C.. ใครประดิษฐ์อักษรภาษาอังกฤษล่ะ.. พื้นฐานฟิสิกส์.. คุณไม่เรียนปัญญาของ “กาลิเลโอ(Galileo)และ นิวตัน (Newton)” เหรอ… Modern Physics คุณไม่เรียนปัญญาของ “แมกซ์เวลล์ (Maxwell), ไอน์สไตน์ (Einstein)”.. กับอีกหลาย ๆ ท่านต่อมาเหรอ..แล้ว ณ. ปัจจุบันนี้.. ฉีดยา.. สั่งยา.. มีกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะในการวินิจฉัยโรค.. รักษาโรค.. ฯลฯ…. ได้เองโดยไม่ได้รับการแนะนำบอกสอนมาจากใครเลยเหรอ.. โดยเฉพาะ.. ปัญญาจากคนที่เคยมีชีวิตเมื่อ.. ร้อยปี.. พันปีก่อน.. ที่ท่านเหล่านั้นได้ทิ้ง.. “มรดกทางปัญญา” ไว้ให้..เป็นต้นทุนเพื่อต่อยอดพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย..สืบต่อ ๆ กันมา.. แล้วถ้าจะยกตัวอย่างอ้างอิงจากพระพุทธเจ้า.. ก็จะว่า.. ล้าหลังห่างไกลกับความเป็นคนรุ่นใหม่.. ที่มีแต่ “โปรไฟล์ (Profile) หากแต่แรม (RAM)แล้วก็รอม(ROM)น้อย (บางคน)”.. ก็จะขอให้ลองนึกถึงมุมมองของ “อริสโตเติล (Aristotle)” ดูบ้างเผื่อจะได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ตกเทรนด์… ( 5555 ) … อริสโตเติล (Aristotle).. ท่านเน้นเรื่อง “คุณธรรมและมิตรภาพของมนุษย์” นะ.. รู้จักให้เกียรติให้ความสำคัญกับเพื่อนมนุษย์.. ไม่ใช่อาศัยใช้เพื่อนมนุษย์แค่จะเป็นประโยชน์นำไปสู่ความสำเร็จของตัวเองแค่นั้น.. นั่นไม่เรียกว่ามี.. “คุณธรรม” แล้ว.. เขาเรียกว่า.. “คนเห็นแก่ตัว” เป็นคน.. “เนรคุณ”.. เป็นคน.. “ไร้คุณธรรม”.. ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย..เพราะคุณหมอคุณพยาบาลในมุมมองในความรู้สึกของเรา..คือพระเจ้าที่แตะต้องได้ ..โอเคนะ..

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
เมตตาเตือนสติและให้กำลังใจคุณหมอ (แพทย์ที่กำลังต่อเฉพาะทาง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ สวนเสี่ยตี๋แม่แจ๋ว
วันที่ 25 มีนาคม 2567

ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรมด้วยความเป็นกันเอง

ผศ.นพ.สิทธิชัย คำไสย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่าเริงในธรรม…อย่างมีสาระธรรม

เสี่ยตี๋ (เจ้าของสถานที่)…เป็นตัวแทนถวายใบปวารณาแด่ท่านพระอาจารย์

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ