ข้อวัตรปฏิบัติ…สำหรับพระภิกษุสงฆ์วัดป่าน้ำโจน (พอสังเขป)

…ออกบิณฑบาต…

…ยามเช้า…

…นี่แหละ “อาหารทิพย์”.. ไม่ได้ไปอ้อนวอนร้องขอ หลอกลวงต้มตุ๋น ปล้นจี้ หรือลักขโมยใคร…

ให้พรญาติโยม

โภชเนมัตตัญญุตา…รู้จักประมาณในการขบฉัน

“ฉัน” เสร็จก็นำบาตรมาล้างให้สะอาด…

….แล้วก็เช็ดให้แห้งทั้งข้างนอกข้างใน…จะได้ไม่มีกลิ่นอับกลิ่นคาว…

…เสร็จแล้วจึงใส่ถลกบาตร ขาบาตร ให้เรียบร้อยก่อนนำไปผึ่งและเก็บที่กุฏิของใครของมันเป็นอันจบสิ้นภารกิจการ “ฉัน” อาหารในวันนี้ จะไม่มีการมานั่ง”ฉัน” อีกแล้ว …นี่แหละ..อาสนะเดียว…

…ตากผ้า ผึ่งผ้า…

ร่วมกันทำข้อวัตรในการดูแลเสนาสนะ…กวาด ถู ทำความสะอาดศาลา

…กาสาวะ = น้ำฝาด ,พัสตร์ = ผ้า.. กาสาวพัสตร์ = ผ้าย้อมน้ำฝาด…

…ผ้านี้เรานุ่งห่มเพียงเพื่อป้องกันความอุจจาด ป้องกันความร้อน ความหนาว ป้องกันเหลือบ ยุง ริ้นไร เท่านั้น หาได้ต้องการอวดอ้างความร่ำรวยหรูหราไม่ จีวร = ผ้าห่ม , สบง = ผ้านุ่ง , สังฆาฏิ = ผ้าห่มซ้อนกันหนาว

เดินจงกรม

นั่งภาวนา

ฉันน้ำปานะตอนบ่าย…น้ำปานะ คือ น้ำคั้นจากผลไม้ หรือน้ำคั้นจากผลไม้ หรือน้ำอ้อย น้ำตาล น้ำหวาน น้ำผึ้ง ฯลฯ เหล่านี้เราฉันเพียงเพื่อประทังความอ่อนระโหย ไม่ได้ฉันเพื่อความอร่อยปากอร่อยลิ้นแต่อย่างใด

กวาดตาด…ทำความสะอาดลานวัด

…สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์…

นั่งภาวนา

…ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์…

…การทำการงานชอบ..ความเพียรชอบ..สติชอบ ก็คือ งานถอดงานถอน เพียรถอดเพียรถอน สติจดจ่ออยู่กับการถอดถอนกิเลสอาสวะออกจากจิตจากใจตัวเองนั่นแหละ…พระกำลังทำงานในที่ทำงานของท่าน…