ขอเชิญสาธุชนและศิษยานุศิษย์ร่วมบุญ

ผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2566

เพื่อสร้างกำแพงล้อมวัดให้แล้วเสร็จตามเจตนารมย์ของพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ในการรักษาผืนป่าธรรมชาติ ป่าหางนกยูงและเสนาสนะสำหรับการปฏิบัติภาวนาคงความสัปปายะให้คงอยู่ตราบชั่วลูกชั่วหลาน

งบประมาณในการก่อสร้างเบื้องต้น 11 ล้านบาท (ช่องละประมาณ 10,000 บาท) ซึ่งจะทยอยก่อสร้างเป็นระยะตามกำลังงบประมาณและร่วมทำบุญรำลึกถึงผู้มีอุปการะคุณต่อวัดและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับ

🌳พิธีถวายผ้าป่าครั้งที่สองในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566🍂

ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน …สาธุๆๆ