ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก…เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ตามคำกราบนิมนต์ของผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ..สาธุๆๆ

พระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ณัฐพงษ์ ยาวุฒิ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณชยุต หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ณปภัส กันติ๊บ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณครูสุภัค ฟักเงิน
คุณครูวิชาเคมี
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
นำญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ใครล้าหลัง

อย่าได้หลงลืมตัวเองจนเกินไป…ว่าตัวเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเลิศกว่าคนอื่น…ว่าตัวเองเป็น คนรุ่นใหม่…เป็นนักวิทยาศาสตร์… ตราบใดที่เรายังหัวเราะ… ยังร้องไห้… ยังรู้สึกเครียด รู้สึกคับแค้นกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ …รู้สึกหดหู่เศร้าหมองกับสิ่งที่รักเสื่อมสลายไป…ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้คนที่ไม่มีการศึกษาเขาก็เป็นกัน…

…พระพุทธเจ้าท่านทรงพยายามบอกสอนเราให้รู้จักความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย…ไม่เสถียร ไม่จีรังยั่งยืน…ไม่มีสาระแก่นสาร…ไม่มีอยู่จริง…พระองค์สอนให้แก้ที่เหตุ…เพราะทุกอย่างเกิดจากเหตุ…อย่างเราโกรธเราไม่พอใจที่ไม่ได้ดั่งใจหรือถูกตำหนิติเตียน…ในมุมของเราก็จะดู “สิ่งรู้” ภายนอกเป็นหลักว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้…แต่พระพุทธเจ้าให้หันมาดู “ผู้รู้” อยู่ภายใน…แล้วพยายามแก้ไขผู้รู้นี้ให้รู้จริงตามเป็นจริง…ที่มันโกรธมันไม่พอใจเพราะมันยึดมันถือมันสำคัญมั่นหมายใน “รูปนาม” ตัวตนนี้ว่าเป็น “เรา” เป็น “ของ ๆ เรา” อย่างเป็นจริงเป็นจัง…พระองค์จึงพยายามบอกสอนให้…แยก “ธาตุ” แยก “ขันธ์” ดูให้เห็นจริงตามเป็นจริง ดูสิว่า…“เรา” อยู่ไหน…ในกอง “รูป” กอง “นาม” นี้…

…ถ้าในแง่วิทยาศาสตร์ไอ้รูปนามนี้ก็คือ “สะสารกับพลังงาน”…และไอ้สะสารกับพลังงานนี้มันจะมาจากไหน ถ้าไม่มาจาก…คาร์บอน…ไฮโดรเจน… อ๊อกซิเจน ฯลฯ…แล้วคนรุ่นใหม่ที่ร่ำเรียนมาแทบตายเวลาถูกกระทบทำไมไม่ “วิเคราะห์” สิ่งเร้าให้เป็น “ปัญญา” หล่อเลี้ยงจิตใจตัวเองล่ะ…ว่ามันด่า “คาร์บอน” มันนินทา “ไฮโดรเจน”…ทำไมต้องคิดแบบคนทั่วไปที่เขาไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “มันด่ากู” เล่า!!!…

 

บางตอนในการบรรยายธรรม
โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

 

 

ผศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ณัฐพงษ์ ยาวุฒิ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ณปภัส กันติ๊บ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณครูสุภัค ฟักเงิน
คุณครูวิชาเคมี
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

ผศ.ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรม…ด้วยความเป็นกันเอง

ร่าเริงในธรรม…อย่างมีสาระธรรม

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ