ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ณ กุญชระบุรีรีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด…ซึ่งมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ชั้นม. 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลกเข้าร่วมนั่งภาวนาและสนทนาธรรม เมื่อวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ..สาธุๆๆ

เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ “รัชกาลที่ 5” เสด็จฯ บ่อยครั้งที่สุด โดยระหว่าง พ.ศ. 2416-2444 เสด็จฯ เกาะช้าง และพื้นที่อื่นของเมืองตราด เช่น เกาะกระดาด, เกาะกูด, เกาะหมาก และเมืองตราด รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ที่มา : https://www.silpa-mag.com/history/article_101844

พ.ศ. 2450 เป็นปีที่ไทยได้เมืองตราดคืนมาจากฝรั่งเศส ระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์ ครั้นเสด็จฯ กลับมานั้น เรือพระที่นั่งมหาจักรีได้แล่นเข้ามาถึงอ่าวไทยในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 จากนั้นจึงได้เสด็จประพาสเมืองตราด เพื่อทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวตราด

ในวันนั้นมีพระราชดำรัสตอบประชาชนเมืองตราด ความตอนหนึ่งว่า “…ขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอไป ย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุข และจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุกข์”

ที่มา : https://www.silpa-mag.com/history/article_101844

คุณวิวัฒน์ เมืองสุข
ปลัดอำเภอเกาะช้าง ผู้บริหารกุญชระบุรี รีสอร์ท
กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์เดินชมบรรยากาศบริเวณรีสอร์ท

 

 

ในระหว่างนั้น…เด็ก ๆ ก็ได้เดินทางไปที่

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์…การสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส ซึ่งทหารผู้กล้าหาญแห่งราชนาวีไทยทั้ง 36 นาย ที่ได้สละชีพเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยเอาไว้จวบจนปัจจุบัน

ที่มา : amazing THAILAND

ในตอนเย็น…พระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา

คุณครูสุภัค  ฟักเงิน

 

ครูธิดารัตน์ อินปาต๊ะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประกันคุณภาพ

คุณครูอุทัยวรรณ แสนอุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูวณิชชา หมั่นเรียน
ครูวิชาชีววิทยา

นั่งภาวนา…เพื่ออัพเลเวล “คลื่นความถี่ของสมอง” Prefrontal cortex ให้มีคุณภาพที่ดี..ที่สูง…มันถึงจะสามารถควบคุม (control) Amygdala..ได้เท่าทัน..จะได้ไม่ทำตามอารมณ์ตัวเองไปเรื่อยเฉื่อย…”

– ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม –

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น

เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

เช้าวันที่ 9 …เตรียมตัวไปดำน้ำดูปะการัง

ก่อนเดินทางไปดำน้ำ…เด็ก ๆ และคุณครู
ได้มาสนทนาธรรมและกราบขอพรจากท่านพระอาจารย์

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี…ที่ได้มอบครีมกันแดดมาให้เด็ก ๆ ทาก่อนไปดำน้ำค่ะ

พระอาจารย์เมตตาให้พร…ก่อนไปดำน้ำ
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.

สาธุ สาธุ สาธุ

หลังจากนั้น…เดินทางไปดำน้ำทั้งหมด 3 เกาะ

เกาะคลุ้ม, เกาะหวาย และเกาะเหลายา

กลับมาถึงรีสอร์ท…ก็มาเล่นน้ำกันต่อ

ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
Colorful

Seafood and BBQ

ช่วงเวลาแห่งความสุข … ความทรงจำ

หลังจากนั้น…

ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา

ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 

บรรยากาศยามเช้าวันที่ 10

.. สวยงามมั้ยล่ะลูกผืนน้ำทะเลและพื้นแผ่นดินนี้ที่เราได้มีโอกาสมาเที่ยวในสถานะของ “พลเมืองชั้นหนึ่ง”… ของแผ่นดินนี้.. ประเทศเสรีภาพแห่งนี้.. นี่แหละ.. “บุญคุณของสถาบันกษัตริย์” ล่ะ.. บรรพบุรุษ.. บรรพชน.. บรรพกษัตริย์.. เสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินแผ่นน้ำนี้ไว้เพื่อลูกหลานจะได้ไม่ลำบากหรือไร้ค่าไร้ศักดิ์ศรีในสายตาของชาวโลก.. อย่างชาวโรฮิงญานั่นเห็นมั้ย.. เพราะฉะนั้น..ถ้าพึงหวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต..อย่าเป็นคน.. “เนรคุณแผ่นดินหรือเนรคุณคน”.. จำไว้… “...

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

“ วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ในช่วง “ยุคล่าอาณานิคม” ทางฝรั่งเศสเรียกร้องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง พร้อมให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 2 ล้านฟรังก์และยังต้องวางเงินประกันอีก 3 ล้านฟรังก์ แม้จะรวมเงินแผ่นดินและเงินที่พระบรมวงศานุวงศ์ร่วมกันบริจาคก็ยังไม่พอ ต้องนำ “เงินถุงแดง” ของรัชกาลที่ 3 มาสมทบเป็นการไถ่บ้านเมืองด้วย

ที่มา : หอสมุดรัฐสภา

วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 นั้น ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกเสียพระราชหฤทัยให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ประชวรหนักจากการที่ฝรั่งเศสเข้ามารุกรานแผ่นดิน จนท้อพระทัยอย่างหนัก ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้พระราชทาน “เงินถุงแดง” ที่ทรงเก็บสะสมไว้เมื่อครั้ง ทำการค้าสำเภากับชาวต่างประเทศและพระราชทานให้แก่แผ่นดิน สำหรับใช้ในยามที่บ้านเมืองเกิดภาวะคับขัน นำมาไถ่บ้านไถ่เมืองและรักษาเอกราชของชาติไว้ให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติฝรั่งเศสไว้ได้

ที่มา : หอสมุดรัฐสภา

เตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร

อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า”

ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์

” อยู่ที่ทำงานคือผู้บริหาร…อยู่กับครูบาอาจารย์คือเด็กวัด

ผู้มีธรรมแท้…ยิ่งสูงยิ่งอ่อน “

ท่านปลัดอำเภอเกาะช้าง…ทำข้อวัตรดูแลครูบาอาจารย์

น้อมถวายอาหารแด่ท่านพระอาจารย์

ช่วยกันลำเลียงอาหาร

ภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พร
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

ก่อนเดินทางกลับ
พระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรมและให้กำลังใจผู้บริหารและทีมงานของรีสอร์ท

ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ค่ะ
และขอขอบคุณคณะครูทุก ๆ ท่าน
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รีสอร์ทที่ดูแลเป็นอย่างดี และถ่ายภาพสวย ๆ มาให้ได้ชม
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ