ธรรมะ

ที่เดียวกันนั่นแหละ

By |2023-09-28T21:55:00+07:00กันยายน 28th, 2023|ธรรมะ|

“... “สกปรก” เกิดขึ้นตรงไหน ก็ซักก็ขยี้ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวมันก็หมดไปหายไป ความสะอาดก็จะเกิดขึ้น ในที่สกปรกหายไปนั่นแหละ “กิเลส” เครื่องเศร้าหมองอยู่ตรงไหน ก็เฝ้าดูเฝ้าพินิจพิจารณา [...]

สังเวชนียสถาน

By |2023-09-23T14:04:43+07:00กันยายน 23rd, 2023|ธรรมะ|

สังเวชนียสถาน “...ไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้หรอก..พระพุทธเจ้าจึงให้มาดูลมหายใจเข้า-ออก..ก็นี่ไงสังเวชนียสถานที่แท้จริง.. “สถานที่ปลงสังเวช”..หายใจเข้า..เดี๋ยวก็หายใจออก..เดี๋ยวก็ออกไปอดีต เดี๋ยวก็ออกไปอนาคต..เดี๋ยวก็ไปรัก เดี๋ยวก็ไปชัง..เดี๋ยวก็เจ็บแข้งเจ็บขา..เดี๋ยวก็ห่วงบ้านห่วงช่อง..ห่วงลูกห่วงหลาน ห่วงการห่วงงาน..เดี๋ยวก็หัวเราะ [...]

มุมประชิด

By |2023-09-23T13:25:53+07:00กันยายน 22nd, 2023|ธรรมะ|

มุมประชิด "...คนเรามันมีความคิดความเห็นมุมมองของตัวเองกันอยู่แล้วล่ะ.. ต่างคนต่างจิตต่างใจ.. แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องมาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกัน.. หรือถึงขนาดใช้ชีวิตร่วมกัน.. คือแต่งงานมีครอบครัว.. [...]

สารหล่อเย็น

By |2023-09-06T14:33:10+07:00กันยายน 6th, 2023|ธรรมะ|

"สารหล่อเย็น" "...การ "ภาวนา" มันก็เหมือนกับการมาผลิต "สารหล่อเย็น" ให้กับ "จิต" กับ "ใจ" ของตัวเองนั่นแหละ..ธรรมดาเราจะควบคุมความร้อน [...]

ปัญญา/สัญญา

By |2023-09-21T11:50:02+07:00พฤษภาคม 21st, 2023|ธรรมะ|

ปัญญา / สัญญา "..."คุณหมอ" ย่อมจะเป็นผู้มีปัญญามากอยู่แล้ว...ไม่ยังงั้นจะสามารถรักษาคนไข้ได้รึ !!!...แต่เผอิญว่ามันเป็น "ปัญญา" ใน "สัญญา"...มันจึงยัง [...]

หลักจิต…หลักใจ

By |2023-09-16T07:25:26+07:00พฤษภาคม 12th, 2023|ธรรมะ|

หลักจิต...หลักใจ “....บางคนเดือนหนึ่งหรืออาจจะเป็นปีก็มีที่ไม่เคยได้สวดมนต์ทำวัตร หรือนั่งสมาธิภาวนาเลย...แต่การฟังเทศน์ – ฟังธรรม นั้นก็ค่อนข้างจะมีโอกาสมากกว่าอยู่แล้ว..ด้วยเหตุนี้ในเมื่อวันนี้เรามีโอกาสได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ “ศาสนาพุทธ” ได้นิมนต์พระสงฆ์มา...เผอิญพระที่มาคืออาตมานี่ก็ไม่ใช่พระนักเทศน์ซะด้วย..ก็น่าที่จะพากันทำในสิ่ง ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำกันคือ [...]

ที่พึ่งที่ระลึก

By |2023-05-12T06:45:17+07:00มีนาคม 12th, 2023|ธรรมะ|

“...วันนี้ที่ว่าคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระศาสดาของเราผู้ประกาศตัวว่านับถือคำสอนของพระองค์ “ศาสนาพุทธ” ก็น่าที่จะทำความเห็นให้มันตรงกับพระประสงค์ของพระองค์ซะ ไม่ใช่สักแต่ว่าทำเป็นพิธีกอดแต่คัมภีร์อยู่นั่นแล้ว... ปากก็พูดไป พุทธัง สะระณัง [...]

Go to Top