ธรรมะ

ภพ (Incarnation)

By |2022-08-31T11:45:15+00:00สิงหาคม 31st, 2022|ธรรมะ|

“ ภพ ” “...จุด ๆเดียวโดยลำพังมันก็จะไม่มีความหมายอะไรมากมาย..สำหรับคนธรรมดาสามัญโดยทั่ว ๆไปอย่างเรา ๆท่าน [...]

โคลนนิ่ง

By |2022-04-23T07:50:28+00:00เมษายน 23rd, 2022|ธรรมะ|

"...โคลนนิ่งเหรอ....ในทางรูปธรรมมันทำได้อยู่หรอก แต่ก็เป็นเพียงภายในขอบเขตอันจำกัด เพราะไม่มีใครสามารถโคลนนิ่ง "ปฏิสนธิวิญญาณได้" อย่างรถฝรั่งยี่ห้อหรู ราคาแพงๆ สมรรถนะเยี่ยม [...]

กระแสลม…กระแสบุญ

By |2022-04-21T11:26:41+00:00เมษายน 12th, 2022|ธรรมะ|

… “ว่าว” …ลอยเด่นอยู่บนฟ้าได้เพราะกระแสลม…คนเรามีสถานะภาพทางสังคมที่โดดเด่นได้ด้วย 'กระแสบุญ' …แต่ทุกสรรพสิ่งย่อมไม่จีรังยั่งยืน..มันหากมีเวลาที่ลมจะสงบ..ซึ่งแน่นอนว่าวจะต้องร่วงลงสู่พื้นดิน หากปราศจากลมพยุงตัวมันไว้..ฉันใดก็ฉันนั้น…หากกระแสบุญหมดลงเมื่อใด…สถานะภาพทางสังคมที่โดดเด่น ฐานะทางครอบครัวที่เคยสุขสบาย ย่อมจะต้องมลายหายไปตาม..กระแสบุญ… ...ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงพยายามบอกสอน [...]

จริงใจไม่จริงจัง

By |2022-04-27T12:17:46+00:00มกราคม 27th, 2022|ธรรมะ|

จริงใจไม่จริงจัง ... ให้ “จริงใจ” กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่า “ จริงจัง ”กับอะไรให้มันมากนัก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงหากจริงจังมากก็จะทำให้ทุกข์มาก... ถ้าไม่ได้ดั่งใจ...พระอาจารย์อังคาร [...]

Go to Top