ปัญญา / สัญญา

“คุณหมอ” ย่อมจะเป็นผู้มีปัญญามากอยู่แล้ว…ไม่ยังงั้นจะสามารถรักษาคนไข้ได้รึ !!!…แต่เผอิญว่ามันเป็น “ปัญญา” ใน “สัญญา”…มันจึงยัง “ละ” ไม่ได้ “วาง” ไม่ได้ทั้ง ๆ ที่รู้…เนื่องจากมันเป็นแต่เพียงความ “รู้” ที่ “จำ” ไว้อาศัยเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเท่านั้น …ส่วน “ปัญญา” ของ “พระอริยเจ้า” นั้น เป็น”ปัญญา” ที่รู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงใน “สัญญา” …จึงรู้ทันรู้เท่า “สัญญา”ว่าเป็นแต่เพียง “สภาวะ” ที่ “จำได้หมายรู้” กับสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามสมมุติบัญญัติเท่านั้น …ซึ่งตามเป็นจริงแล้ว…สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แม้กระทั่งสภาวะที่ “จำได้หมายรู้” นี้ก็เถอะ…ล้วนไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา…แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา…ไม่ “เสถียร” ไม่จีรังยั่งยืน…ผู้ที่มี “ปัญญารู้แจ้ง” ตามนี้ท่านจึงไม่สำคัญมั่นหมายกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืน…ซึ่งแน่นอน…ท่านก็เลยไม่“ทุกข์”…”

บางตอนในการบรรยายธรรม
โดย…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
ณ ห้องประชุมราชธานี ชั้น 7 อาคาร C
รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557