มุมประชิด

…คนเรามันมีความคิดความเห็นมุมมองของตัวเองกันอยู่แล้วล่ะ.. ต่างคนต่างจิตต่างใจ.. แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องมาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกัน.. หรือถึงขนาดใช้ชีวิตร่วมกัน.. คือแต่งงานมีครอบครัว.. มันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องรู้จักยืดหยุ่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา..จะไปเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ก็ไม่ถูก.. เหมือนกับ “มุมประชิด”.. คือมี “จุดยอดมุมร่วมกัน” มี.. “แขนของมุมร่วมกัน”.. แต่ไม่ถึง 180 องศา.. โดยส่วนมากครอบครัวที่จะมีความอบอุ่น มีเสถียรภาพ.. แม่บ้านก็จะมีองศาระดับร้อยอัพทั้งนั้นแหละ.. พ่อบ้านได้สักสิบยี่สิบนี่ก็ถือว่า “แจ่ม” แล้ว.. บางบ้านเหลือประมาณ 5 องศา.. เอาไว้ ครับๆๆ.. ครับผมๆๆ.. พอได้เรียกว่ามุมประชิด.. ไม่ใช่.. เส้นตรง… 5555…”


โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
แสดงธรรม ณ สวนเสี่ยตี๋ แม่แจ๋ว
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566