“สกปรก” เกิดขึ้นตรงไหน ก็ซักก็ขยี้ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวมันก็หมดไปหายไป ความสะอาดก็จะเกิดขึ้น ในที่สกปรกหายไปนั่นแหละ “กิเลส” เครื่องเศร้าหมองอยู่ตรงไหน ก็เฝ้าดูเฝ้าพินิจพิจารณา แยกแยะใคร่ครวญให้ดี อยู่ตรงนั้นแหละ ต่อเมื่อมันเห็นจริง ตามเป็นจริงในเหตุในผล มันก็จะลดละปล่อยวางไปเอง ความโปร่ง.. ความว่าง.. ความสว่าง.. ความสะอาด ก็จะบังเกิดขึ้น.. ในที่เดียวกัน.. นั่นแหละ.. “ธรรมะ”… ล่ะ..


บางตอนในบรรยายธรรม
โดย …ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566