“…“เบรค” รถยนต์แต่โบราณเวลาเราแตะปุ๊บมันก็จะ “ล็อค” ล้อปั๊บหักพวงมาลัยไม่ได้…ถ้าแรงส่งเยอะคือรถวิ่งมาเร็วก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะชนเป้าหมายข้างหน้าเป็นร้อย…แต่ปัจจุบันเขาพัฒนา “เบรค” ที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเยอะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่…พอแตะเบรคปุ๊บยังสามารถหักพวงมาลัยหลบเป้าหมายเปลี่ยนทิศทางได้…หมายถึงว่ายังมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนหลบเลี่ยงเป้าหมายได้…ถ้าไม่รุนแรงจนเกินไป…รถปัจจุบันเขาจึงใช้ระบบเบรคที่เรียกว่า “ABS”ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อจะมาติดตั้งกระบวนการเบรคอารมณ์…หรือมาเรียนรู้การบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นนั่นแหละเพื่อสวัสดิภาพของการอยู่ร่วมกัน ที่จะต้องรู้จักยืดหยุ่นบ้าง…ไม่ใช่เอาแต่หลักการและเหตุผลผลิตแต่ตรรกะมาปะทะอารมณ์กัน…ระบบหรือกระบวนการเบรคอารมณ์นี้เรียกในภาษาธรรมก็เรียกว่า “ภาวนา” แต่ถ้าจะเรียกให้ “เท่ห์” แบบโลก ๆ ก็เรียกว่า “EBS”...(Emotional Breaking Skill) 5 5 5…ชอบแบบไหนก็เรียกเอา แต่ก็ขอให้ทำ …ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของตัวเองนั่นแหละ!!!…”


บางตอนในบรรยายธรรม
โดย …ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
ณ ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)