“ ศาสนาพุทธ ”

“…ศาสนา คือ คำสอน “พุทธ” คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน …สรุปง่าย ๆ “ศาสนาพุทธ” ก็คือ “คำสอนของท่านผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” นั่นแหละ… “รู้ ” อะไร…ล่ะ…ก็รู้จักความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนหรอกมี “เกิด” ก็ต้องมี “ดับ” เป็นธรรมดา… เป็น “ผู้ตื่น” ..ก็ตื่นจาก “ความหลง” คือหลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายกับสรรพสิ่งนั่นแหละ ในเมื่อไม่มีความหลงจึงทำให้ “เบิกบาน” อยู่ตลอดชั่วนิรันดร์กาล… ก็เลยพยายามบอกสอนพวกเราให้ “รู้ ”ตาม “ตื่น” ตามเพื่อที่จะได้เป็น “ผู้เบิกบาน” ตาม…สิ่งที่ท่านผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน บอกสอนจึงหมายถึง “ศาสนา” ส่วนตัวผู้รู้ก็จึงเป็น “พระศาสดา” ไง…

โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม


“Buddhism”

“Sasana’”, which belongs to the Pa’li term, means “teaching” or “message”. ‘Buddha’ refers to ‘ one who has learned, who has woken, and who has been exuberant or joyful’. In short, Buddhism means the teaching of “one who has learned, of one who has woken and of one who has been exuberant”. What do you know? What you know is the reality of all things about the fact that nothing is permanent. “Where there is birth, there is death”. ‘One who has woken’ is one who has stopped delusion in the attachment and adherence to all things. Then he who has no delusion becomes ever joyful. He tries to teach people to “know after him”, to “wake after him” so that they may be “joyful after him”. What is taught by one who has learned, who has woken and who has been joyful refers to “Sa’sana’” or religion, whereas “one who knows” is called the teacher or “Sa’sada’”.

The Ven. Phra Acaraya Angkan Aggadhammo