“…โคลนนิ่งเหรอ….ในทางรูปธรรมมันทำได้อยู่หรอก แต่ก็เป็นเพียงภายในขอบเขตอันจำกัด เพราะไม่มีใครสามารถโคลนนิ่ง “ปฏิสนธิวิญญาณได้” อย่างรถฝรั่งยี่ห้อหรู ราคาแพงๆ สมรรถนะเยี่ยม ออกจากโรงงานเดียวกัน สีเดียวกัน วันเดียวกัน ใครจะไป สามารถจำกัดได้ไหมว่าให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นเป็นเจ้าของ ต้องให้คนทำงานเป็นหมอ เป็นนายแพทย์เท่านั้นนะที่เป็นเจ้าของ มันเป็นไปไม่ได้ ในความเป็นจริงใครมีเงินก็สามารถเป็นเจ้าของได้ทั้งนั้นแหละ แล้วคนที่จะมีเงินซื้อรถขนาดนั้นได้ ย่อมต้องมีศักยภาพ มีคุณภาพไม่ธรรมดาแน่นอน จึงสามารถมี “เงิน” เป็น”ตัวเชื่อม”เข้าไปเป็นเจ้าของรถได้ ถ้าเปรียบกับร่างกายของคนเป็นรถ เปรียบตระกูลของรถเป็นวรรณะ เปรียบ “ปฏิสนธิวิญญาณ” เป็นเจ้าของรถ คุณหมอลองคิดดู คนที่เกิดมามีศักยภาพเยี่ยม ทั้งรูปลักษณ์และชาติชั้นวรรณะขนาดนั้น ปฏิสนธิวิญญาณจะมีคุณภาพขนาดไหน แล้วปฏิสนธิวิญญาณเอาอะไรเป็นตัวเชื่อมเข้าไปเป็นเจ้าของร่างกายนั้น ก็เอ“บุญบารมี” สิ เป็น“ตัวเชื่อม”… แล้วบุญบารมีมาจากไหน ก็มาจาก“วิบากกรรม” คือ “ผลของการกระทำ” ของแต่ละบุคคลนั่นแหละ คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม จะให้รวยหมด จนหมด รูปสวยหมด อัปลักษณ์ พิกลพิการกันหมด เป็นไปไม่ได้หรอก มันอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรม คือการกระทำของตัวเอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว….”


พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
แสดงธรรมโปรด พญ.เยาวเรศ พนังจำรัส วันที่ 13 ก.พ. 2549

Cloning

“…Cloning? Physically, it can be done, yet in a limited scope because no one can do cloning on “patisandhiviñnañā (rebirth consciousness). Similarly, the excellent new brand cars with the same colors and quality, which are newly-released from the same factory, we cannot define that only men can be the owner of those cars, and those who work as doctor, can be the owner. It is impossible to identify. In reality, anyone who has money can possess cars. Definitely, those who can afford to buy car, must be a quality and potential person to have money to own a car. If we compare human body as a car, the brand of car as the clan, the rebirth consciousness as the car owner, doctor! please think of a person who was born with high potentiality, such a characteristic, in high clan and family, how qualified his/her rebirth consciousness will be. How does the rebirth consciousness link to be the owner of that body? That is to take accumulated merits and perfection to be a link to the body. Then, where can we get those merits and perfection? They are derived from the results of kamma (Vipaka), that can be individually accumulated. That is all beings are according to their kamma. It is impossible that all will be equally rich, poor, beautiful, deformed and disabled. It is under the law of kamma. That is in according to an individual’s action, “do good, receive goodness, and do evil, receive evil.”

Phra Achan Angkarn Aggadhammo

Dhamma Talk given to Doctor Yaowares Panangchamrat, February 13, 2006