“…ไม่ว่าคุณจะรัก หรือ ชัง…ไม่ว่าคุณจะชอบ หรือ เกลียด…ไม่ว่า คุณจะดีใจ หรือ เสียใจ…ไม่ว่าคุณจะทุกข์ หรือ สุข…มันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องผ่านไปเท่านั้นแหละIT ‘S JUST THE FEELINGS…”


บางตอนในการบรรยายธรรม โดยท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2556

…IT ‘S JUST THE FEELINGS…

“…Even though, you love or hate, like or dislike, glad or sad, whether, you are relax or suffering happy or unhappy, it’s just the feelings that come and pass awayIT ‘S JUST THE FEELINGS. …”

Translated by : Russamee Prompichai