ข้อมูลส่วนตัว

อายุ : 27 ปี ฉายาตอนบวช จันทปัญโญ
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ MacEwen University, Canada
อาชีพ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
บุตรชาย คุณดวงใจ ไตรบัญญัติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด และ คุณสุทธิ สุโกศล อดีตปลัดแรงงานกระทรวงแรงงาน

Why do you like to go to a meditation retreat at forest monastery ?

More than managing time and work, I want to learn to manage my emotions and feelings. Learn to think fast as well as taking it easy. But more than anything is finding peace.

Why don`t you afraid of gossip like unfashionable or face a serious problem ?

If you have the strength. Do what you think is right. You’ll get criticized and judged no matter what you do.


What do you learn from meditation retreat at Namjone forest monastery ?

Depends on the occasion. Sometimes it’s peace. Some is friendship. And other is understanding.