วันนี้แหละ..ตัวบ่งชี้

“…ถ้าอยากรู้ว่าเราสร้างบุญบารมีมาขนาดไหนก็ดู “สถานภาพ” ของตัวเองในปัจจุบันนี้แหละแล้วถ้าอยากรู้ว่า
ในอนาคต ชาติหน้าภพหน้าเราจะเป็นยังไงก็จงดู “พฤติกรรม” ของตัวเองในปัจจุบันนี้เหมือนกัน
วันนี้มันจะเป็น “อดีต”ของ “วันพรุ่งนี้” แล้วมันก็คือ “อนาคต” ของ “เมื่อวาน” นี้ทำวันนี้ให้ดี อดีตก็ดี อนาคตก็จะดีไปเองขอบเขตแห่งคุณงามความดีก็ คือ ทาน ศีล ภาวนา นั่นแหละ…

พระอาจารย์อังคาร อคฺคธมฺโม บรรยายธรรมโปรด
คณะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ณ วัดป่าน้ำโจน 23 สิงหาคม 2551

Today is the Indicates.

If you would like to know how much merit you have made, you should examine your status quo. If you want to know your future life, you should inspect your present ‘behaviour’. Today is the ‘past of tomorrow’ and the ‘future of yesterday’. Make today well and you’ ll have your good future. The scope of goodness and virtue is ‘Dana’ (giving), Sila (morality) and Pan’na’ (wisdom)’.

The Ven, Phra Acaraya Angkarn Aggadhammo
preached to members of nurse college of
Borom Rajajanani Buddhajinara’j at Namjone
Pah Monastery on August 23, 2008

Translated by
Suwat Charoensuk