…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ตามคำกราบนิมนต์ของดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ..สาธุๆๆ

ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ประธานมูลนิธิธรรมดี
ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์

คุณพรสม ศุภวรรธนะ
ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณอภิชาติ กาญจนะสันติสุข
วิศวกรไฟฟ้า 7
ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง

คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival

หลังจากนั่งภาวนาเสร็จ…ท่านพระอาจารย์เมตตานำสวดมนต์

คุณตฤบดี ฤทธิเรืองเดช
นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสรรพากร

คุณนิชาวดี นิลยกานนท์
Human Resource
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

“ ความจำกับความจริง ”

“…นี่คือบทพิสูจน์ว่า.. สิ่งที่เรารู้มานั้นไม่ว่าจะจากการฟังหรืออ่านมาจากตำหรับตำรา.. แล้วมาเมมไว้ว่าเป็นความรู้ของตัวเอง… พิสูจน์ดูซิพอเจอสถานการณ์ตามเป็นจริง.. ฟุ้งซ่าน ( เดี๋ยวก็ไปรัก.. เดี๋ยวก็ไปชัง.. เดี๋ยวก็ไปอดีต.. เดี๋ยวก็ไปอนาคต ฯลฯ.)​… แล้วก็.. ง่วงเหงาหาวนอน… ถึงที่สุดก็.. เป็นเหน็บเจ็บปวด… ความรู้ที่ร่ำเรียนมาถ้านำมาใช้แก้สภาวะเหล่านี้ได้ก็เรียกว่า.. “ปัญญา”.. ผลก็คือ.. “ความสงบ” เกิดขึ้น..ไม่ว้าวุ่นทุรนทุราย.. “จิตไม่หวั่นไหว กายย่อมไม่หวั่นไหว”… แต่ถ้าหากความรู้ที่มีมาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา.. สภาวะตามเป็นจริงนี้ได้.. ความรู้นั้นก็เป็นได้เพียงแค่… “สัญญา”… ผลมันก็จะตรงกันข้ามกับที่พูดมานั่นแหละ… ว้าวุ่นหรือสงบ.. หิวหรืออิ่ม.. ก็เป็นพยานให้ตัวเองเอา…”

โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
ณ วัดปทุมวนาราม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

คุณภาคภูมิ รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ