… ในเบื้องต้น ถ้ารู้อยู่กับลมหายใจเข้า “พุทธ” ลมหายใจออก“ โธ ” ก็ถือว่าคุณอยู่กับ “ปัจจุบันธรรม” ถ้าออกไปจากนี้มันไม่ไป “อดีต” ก็ไป “อนาคต” ไม่ไป “รัก” ก็ “ชัง” นั่นแหละ…

พระอาจารย์อังคาร อคฺคธมฺโม

บรรยายธรรม ที่ รพ.พุทธชินราช 27 มิถุนายน 2551

Cycle or Round

In the beginning if you focus your mind on “Bud” while you are inhaling and on “dho” while you are exhaling, you can be said to stay with “the present Dhamma”. If the present Dhamma still remains, the past has to “go”. But if the future remains, then there will be either “love” or “hate”.

The Ven. Phra Acaraya Angkan Aggadhammo

preached at Buddhajinara’j Hospital

On June 27, 2008

Translated by
Suwat Charoensuk