“…ก้อนน้ำแข็งที่เราหยิบใส่แก้ว จะให้มันเนียนสนิทเป็นรูปทรงเดียวกับแก้วก็คงจะเป็นไปได้ยาก… หากแต่จะให้แก้วบีบตัวมาสนิทแนบกับก้อนน้ำแข็งก็…“ฝันได้แต่อย่าหวัง”..มีทางเดียวคือ..น้ำแข็งจะต้องละลายตัวเอง…มันจึงจะมีโอกาสเนียนสนิทกับรูปทรงของแก้ว…แต่ถึงอย่างไร…น้ำก็คือน้ำ…น้ำไม่ใช่แก้ว…แก้วก็ไม่ใช่น้ำ…แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเนียน…ฉันใดก็ฉันนั้น…เราไม่สามารถที่จะไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่างไปหรอก…เรามีสิทธิ์เพียงแค่เรียนรู้กับบริหารจัดการตัวเอง ให้สามารถอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งให้ได้เท่านั้น..แต่ถึงอย่างไร..เราก็คือเรานั้นแหละ!!!…”

บางตอนในการบรรยายธรรม
โดย… พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555

The Ice… In a Glass

“…The ice that we put in a glass is difficult to attach completely to the shape of glass… And it is impossible that the glass will press itself attach to ice…“You can dream but you can not hope”… The only way is the ice must melt itself… in order to attach completely to the shape of glass… But however… Water is Water…water is not a glass…a glass is not water… But… both of them can live together… In the same way we can not force all state being to be as we wish… We only learn
how to manage ourselves to live with all state being… But… we are we!!!…”

Translated by : Russamee Prompichai