... การภาวนานั้นถึงมันจะยังไม่สงบลึกจนเป็นสมาธิอะไรก็ชั่งเถอะ อย่างน้อย ๆ …ก็ถือว่าได้“ เซฟสมอง” ไว้ใช้งานที่จำเป็นต่อไป…แล้วที่สำคัญการกระทำของเรานี้ก็ถือว่าได้สร้างบารมี “ทาน ศีล ภาวนา” หรือดำรงตนอยู่ใน“ มรรค 8” แล้วล่ะ…

พระอาจารย์อังคาร อคฺคธมฺโม
บรรยายธรรมที่ รพ.พุทธชินราช 27 มิถุนายน 2551

Perfections (Barami)

Mind development, even though it is still not in a state of deep concentration, is regarded at least to “save the brain” in order for it to work on. Important is that doing such a thing is considered to be performing “Perfections of Da’na (gift), Sila (morality) and Pan’na'(wisdom)” or to be leading one’s life based on the ‘Eightfold Path’.

The Ven. Phra Acaraya Angkan Aggadhammo
preached at Buddhajinara’j Hospital on June 27,2008

Translated by
Suwat Charoensuk