เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 หลังจากที่ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เมตตาไปแสดงธรรมและสนทนาธรรม ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น…ในเวลา 18.00 น. ท่านพระอาจารย์ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา สวดมนต์ทำวัตร ณ สวนเสี่ยตี๋ แม่แจ๋ว จังหวัดขอนแก่น..ขออนุโมทนาบุญกับเสี่ยตี๋ แม่แจ๋ว (เจ้าของสถานที่) และญาติโยมทุกๆท่านด้วยนะคะ..สาธุๆๆ

ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
ณ สวนเสี่ยตี๋ แม่แจ๋ว

คุณนุชนาถ มากทรัพย์
ผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน

ผศ.นพ.องอาจ โสมอินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ต.ต.หญิงวราภรณ์ อามาตย์คง
นักวิทยาศาสตร์(สบ 2)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

พ.ต.ต.หญิงศิรินทรา บุตตะโยธี
นักวิทยาศาสตร์(สบ 2)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

ร.ต.อ.หญิง อภัสรา ดวงสี
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

คุณกฤตพร บุตตะโยธี
เลขาผู้บริหาร Central Khonkaen

น้องน้ำผึ้งและน้องหวานหวาน
สองพี่น้องผู้ใฝ่ธรรม

คุณศุทธาภา นพวิญญูวงศ์
สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่านพระอาจารย์นำทำวัตรสวดมนต์

ผศ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณโจ้

กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป

ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรมกับญาติโยม

พล.ต.ท.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ
อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
จังหวัดขอนแก่น

หลักจิต…หลักใจ

….บางคนเดือนหนึ่งหรืออาจจะเป็นปีก็มีที่ไม่เคยได้สวดมนต์ทำวัตร หรือนั่งสมาธิภาวนาเลย…แต่การฟังเทศน์ – ฟังธรรม นั้นก็ค่อนข้างจะมีโอกาสมากกว่าอยู่แล้ว..ด้วยเหตุนี้ในเมื่อวันนี้เรามีโอกาสได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ “ศาสนาพุทธ” ได้นิมนต์พระสงฆ์มา…เผอิญพระที่มาคืออาตมานี่ก็ไม่ใช่พระนักเทศน์ซะด้วย..ก็น่าที่จะพากันทำในสิ่ง ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำกันคือ สวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี…ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำคำสอนนั้นสืบทอดมาจนถึงยุคของพวกเรา…ต่อจากนั้นก็พากันลงมือปฏิบัติตามคำสอนนั้น…คือละชั่ว ทำดี และก็พยายามทำจิตใจให้บริสุทธิ์…คนเรามันจะชั่วจะดีมันก็อยู่ที่จิตที่ใจ….จิตใจ ในที่นี้ก็คือความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละ…มานั่งดูมันซิว่ามันจะไปทางไหน…มันคิดที่จะไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับใครมั๊ย ?…มันคิดที่จะไปเบียดเบียน ผู้อื่นสัตว์ อื่นให้เดือดร้อนมั๊ย ฯลฯ …ถ้ามันไปอย่างที่ว่ามานี่ก็ให้ “ละ” ให้ “วาง” ซะ เพราะมันเป็นความคิดที่ “ชั่ว” ที่ “ไม่ดี” มันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองในภายหลัง…ถ้าละถ้าวางได้นั่นล่ะเรียกว่า “ทำดี” แล้ว….ทีนี้ก็ให้พยายามอยู่กับคำบริกรรมให้มาก ๆ เข้าไว้…คำบริกรรมนั้นก็แล้วแต่ใครจะถนัดอะไร ?

…แต่ในสายของพระป่ากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ท่านให้กำหนด “พุทโธ” หรือ จะดูลมหายใจเข้า – ออก เป็นส่วนมาก ซึ่งอาตมาจะใช้วิธีหายใจเข้าก็กำหนดว่า …“พุท” หายใจออกก็กำหนดว่า “โธ” เป็นหลัก ถ้าใครชอบจะทำตามก็ได้…จุดมุ่งหมายคือให้ “จิต” ซึ่งมันเป็น “ธาตุรู้” มันจะได้มีที่เกาะที่เกี่ยวไม่อย่างนั้นมันก็เที่ยวออกรู้ไปหมด ถ้ามันรู้อยู่กับลมหายใจเข้า “พุท” ลมหายใจออก “โธ” มันก็ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับที่อื่นเรื่องอื่นแต่ถ้ามันออกไปจากนี่ มันก็ไปที่อื่น…ที่อื่นในที่นี้คือ…คุณสำคัญมั่นหมายในเรื่องอะไรมันก็ไปตรงนั้นแหละ…ห่วงบ้านก็ไปปรุงแต่งเรื่องบ้าน ห่วงงานก็ไปวุ่นอยู่กับงาน ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละ….พระพุทธเจ้าท่านจึงให้มาฝึก คือ มาฝืนความคิดความเห็นเดิม ๆ ของพวกเรา…เพื่อที่จะให้พวกเราก้าวเข้าไปสู่ความสงบ คือสงบจากความคิด ความปรุง ความแต่ง กับเรื่องราวต่าง ๆ นั่นแหละจะได้เป็นฐานผลิต ปัญญาให้รู้รอบในกองสังขารอันจะนำไปสู่ “ความพ้นทุกข์” ต่อไป….ซึ่งในที่นี้พวกเราคงไม่มีความจำเป็นที่จะไปลงลึกถึงขนาดนั้นหรอก…แต่ที่เกริ่นมาซะยืดยาวก็เพียงเพื่อจะให้พวกเรา ได้รู้หลักการที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เอาไว้บ้างพอเป็นแนวทางสำหรับคนที่ยังไม่รู้ ส่วนคนที่รู้แล้วก็ให้ประมวลหาบทสรุปเอาไปใช้กับวิถีชีวิตของตัวเอง ให้มันพอดีกับเพศภาวะ สถานะ กาลเทศะของใครของมัน…นั่นล่ะ “ธรรมะ”

บางตอนในบรรยายธรรม

โดย…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

บรรยากาศยามเช้า
ณ สวนเสี่ยตี๋ แม่แจ๋ว

ญาติโยมเตรียมพร้อมรอใส่บาตร

รศ.พญ.อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์ ภาควิชาวิสัญญี และ รศ.นพ.เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้พาน้องเป็นหนึ่ง (ลูกชาย) ร่วมทำบุญตักบาตร

เช้าวันที่ 8 และวันที่ 9
ท่านพระอาจารย์และพระติดตามออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม

เสี่ยตี๋ เจ้าของสถานที่…ผู้ใจบุญ

คุณแม่แจ๋ว เจ้าของสถานที่…ผู้ใจบุญ

ยอดไม้..ยิ่งสูงยิ่งอ่อน
ยอดคนที่แท้จริง..ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน

อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า”

ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์

น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์

ผศ.นพ.องอาจ โสมอินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และครอบครัว

ช่วยกันลำเลียงส่งอาหาร..ถวายจังหัน

กัลยาณมิตร…ผู้ใฝ่ธรรม

มุมประชิด

…คนเรามันมีความคิดความเห็นมุมมองของตัวเองกันอยู่แล้วล่ะ.. ต่างคนต่างจิตต่างใจ.. แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องมาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกัน.. หรือถึงขนาดใช้ชีวิตร่วมกัน.. คือแต่งงานมีครอบครัว.. มันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องรู้จักยืดหยุ่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา..จะไปเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ก็ไม่ถูก.. เหมือนกับ “มุมประชิด”.. คือมี “จุดยอดมุมร่วมกัน” มี.. “แขนของมุมร่วมกัน”.. แต่ไม่ถึง 180 องศา.. โดยส่วนมากครอบครัวที่จะมีความอบอุ่น มีเสถียรภาพ.. แม่บ้านก็จะมีองศาระดับร้อยอัพทั้งนั้นแหละ.. พ่อบ้านได้สักสิบยี่สิบนี่ก็ถือว่า “แจ่ม” แล้ว.. บางบ้านเหลือประมาณ 5 องศา.. เอาไว้ ครับๆๆ.. ครับผมๆๆ.. พอได้เรียกว่ามุมประชิด.. ไม่ใช่.. เส้นตรง… 5555…”

โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
แสดงธรรม ณ สวนเสี่ยตี๋ แม่แจ๋ว
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

รศ.พญ.อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์
ภาควิชาวิสัญญี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ต.ต.หญิงศิรินทรา บุตตะโยธี
นักวิทยาศาสตร์(สบ 2)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

ร.ต.อ.หญิง อภัสรา ดวงสี
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…

ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ