…เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตาไปโปรดนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งท่านพระอาจารย์ได้เมตตานำนั่งภาวนาและสนทนาธรรม ขออนุโมทนาบุญกับคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ..สาธุๆๆ

ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา 30 นาที

คุณครูสุภัค ฟักเงิน
คุณครูวิชาเคมี หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี…ผู้กราบนิมนต์พระอาจารย์

คุณนุชนาถ มากทรัพย์
ผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน
ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

พระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรมกับน้อง ๆ นักเรียน

… “.. ธรรมชาติ.. เอื้อให้พวกเรามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเกิดมาจากองค์ประกอบหลักพื้นฐาน.. คือ “ธาตุคาร์บอน” ที่สามารถสร้าง “พันธะ” ได้หลากหลาย.. สร้าง “โมเลกุล” ได้ซับซ้อน.. เพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ดี…“ธรรมชาติ”.. เอื้อให้ต้นไม้ดูดซับ “คาร์บอนไดออกไซด์” เข้าไปแล้วปลดปล่อย.. “ออกซิเจน” และก็ “ความชื้น”.. ออกมาให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงค์อยู่ได้.. โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน.. ไม่ได้มี..ออกซิเจนนี้สำหรับคนรวย..ออกซิเจนนี้สำหรับคนจน..หรือออกซิเจนนี้สำหรับ หมู หมา กา ไก่เท่านั้น.. ไม่มีหรอก.. ธรรมชาติเอื้อในการดำรงอยู่เท่าเทียมกันแล้วในทางกายภาพ… แต่ถ้าจะหาความเท่าเทียมกันใน “สถานภาพทางสังคม” หรือ “ฐานะทางครอบครัว”… มันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นร่วมแล้วล่ะ.. เช่นตอนนี้คุณอยู่ ม.4.. มีคนมาเชิญคุณไปคอลโทรลยานอวกาศที่จะไปต่างดาวที่องค์การนาซ่า.. คุณจะไปทำได้มั้ยล่ะ.. นี่ล่ะตัวแปร.. “สถานภาพทางสังคม” ล่ะ.. ถ้าคุณมีความรู้ความสามารถ.. คุณก็จะมี “ศักยภาพ” ในตัวเอง นั่นคือตัวบ่งชี้.. “สถานภาพทางสังคม”.. ตัวบ่งบอก “ฐานะทางครอบครัว” แล้วก็ “คุณภาพชีวิต” ในอนาคตของคุณ.. ที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่า.. “เพราะมีสิ่งนี้.. สิ่งนี้จึงมี” .. ไม่มีคำว่าฟลุ๊คใน.. ศาสนาพุทธ.. พระองค์เป็นเพียงผู้แนะนำนั่นคือ “ธรรมะ”(คำสอนของพระพุทธเจ้า).. แต่จะไปถึงจุดหมายปลายทางมั้ย.. “เราคือผู้ลิขิตชีวิตเรา”.. จับไฟก็ร้อน จับน้ำแข็งก็เย็น.. ทำยังไงได้ยังงั้น… นี่แหละ..ศาสนาพุทธล่ะ..ที่พยายามแนะนำบอกสอนให้รู้ว่า..”ธรรมชาติ” พยายามเฟ้นหา “ธาตุ” ที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดแล้วในเอกภพนี้.. “ธรรมะ” ของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาเรียนรู้ให้เข้าใจจริง ๆ แล้ว.. ก็จะทำให้เรารู้จัก.. มนุษยสัมพันธ์.. ปฏิสัมพันธ์.. แล้วก็มีทักษะที่จะสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วม.. ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายได้ดีขึ้น.. เหมือนคาร์บอนที่สามารถอยู่ร่วมกับธาตุอื่นได้ดีไง..

บางตอนในการแสดงธรรม
โดยท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

น้องณพได้มากราบพระอาจารย์
และสนทนาธรรมนอกรอบ

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรคณะครูและนักเรียน

ขออนุโมทนาบุญกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีด้วยนะคะ..สาธุๆๆ