ประมวลภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคีสร้างกำแพงล้อมวัด นำโดย…คุณนพรัชต์ เกิดชัง (คุณแม่มุกดา) หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง, โกดังพิษณุโลก แม่มุกกรุ๊ป และ อาจารย์สุนทรี ผลวิวัฒน์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2565…ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

วิดีโอประมวลภาพ “จากหลุมถ่านกลับกลายเป็นผืนป่าวัดป่าน้ำโจน”

“ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิภาวนา 2 ชั่วโมง”

วันที่ 14 ตุลาคม 2565
ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา

ภาพบรรยากาศประตูวัด…ยามค่ำคืน
ผืนป่าวัดป่าน้ำโจน
ยามเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2565

ญาติโยมเตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร

คุณยายบัว โยมแม่พระอาจารย์ (คนกลาง)

คุณยายนันทนา ผู้ก่อตั้งวัด (คนที่ 3 จากซ้ายมือ)

คุณนพรัชต์ เกิดชัง (คุณแม่มุกดา)
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง (คนกลาง)
พร้อมทั้งพี่สาว
“ครอบครัวธาราวัชรศาสตร์”

คุณวิลาสิณี อรรณพานุรักษ์ ทนายความ
คุณหมอฝ้าย ทันตแพทย์

คุณสโร เจ้าของธุรกิจ Royal Lotus Tea (คนกลาง)
และสองคุณหมอผู้ใฝ่ธรรม

“สาวภูไท”…ญาติโยมจากสกลนคร
นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สร้างวัดมา 29 ปี

ที่ได้บิณฑบาตบริเวณหน้าวัด

บรรยากาศญาติโยมทำบุญตักบาตร

เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น

ทำข้อวัตร…ถ่ายบาตรครูบาอาจารย์

คุณศุภกิจ กัยกิจ (พี่โอ๋)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองคะเชนทร์ จังหวัดพิจิตร

นายแพทย์ยิ่งพันธ์ุ ธาราวัชรศาสตร์

“ผู้สนับสนุน”

ขอโอกาสถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ขอโอกาสถ่ายรูป

ร่วมกับท่านพระอาจารย์เป็นที่ระลึก

พระอาจารย์ถ่ายรูปร่วมกับ
ครูบาหมอมาร์ท (นายแพทย์ยิ่งพันธ์ุ ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช)
และ พ.ต.อ.ประเสริฐ ศรีคุณรัตน์ รองผู้บังคับการ ประจำ บก.รน.(ศรชล.)
อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า” ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์

“ยิ่งสูง ยิ่งอ่อน”
ท่านธีระโชติ ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก

คุณนพรัชต์ เกิดชัง (คุณแม่มุกดา)
คุณวีรปริยา เลิศประกายรัตน์ (พี่หนึ่ง)
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง, โกดังพิษณุโลก แม่มุกกรุ๊ป
ช่วยกันลำเลียงอาหาร
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ญาติโยมนำอาหารคาวหวานมาร่วมทำบุญ
ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุก ๆ ท่านค่ะ

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณณิรภา กุลวชิระธร
เจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช

 

คณะศรัทธาญาติโยม
ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าป่า

ผศ.นพ. ปรก เหล่าสุวรรณ์
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

คุณสโร
เจ้าของธุรกิจ Royal Lotus Tea

พ.ต.ต.หญิงศิรินทรา บุตตะโยธี
นักวิทยาศาสตร์(สบ 2)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

พ.ต.ต.หญิงวราภรณ์ อามาตย์คง

นักวิทยาศาสตร์(สบ 2)

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

คุณแม่มุกดา
เป็นตัวแทนน้อมถวาย
ใบปวารณายอดผ้าป่าสามัคคี
รวมยอดผ้าป่าสามัคคี

สร้างกำแพงล้อมวัดป่าน้ำโจน
(วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 11.00 น.)

6,874,524.26 บาท
(หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสี่บาท ยี่สิบหกสตางค์)

ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ขออนุโมทนาบุญ
ในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ