...เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 19 มิถุนายน 2566…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นำโดยคุณนพรัชต์ เกิดชัง หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง และคณะญาติธรรม รายการคลิกใจให้ธรรม มอบอุปกรณ์การแพทย์..ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทีมแพทย์และบุคลากรเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร..ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ..สาธุๆๆ


อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ
แพทย์ที่ดีจะไม่ร่ำรวย แต่ไม่อดตาย
ถ้าใครอยากร่ำรวย ก็ควรประกอบอาชีพอื่น


ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ระโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
มอบอุปกรณ์การแพทย์ชุดที่ 1

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566
มอบอุปกรณ์การแพทย์ชุดที่ 2

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับ
คุณนพรัชต์ เกิดชัง หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คณะญาติธรรม รายการคลิกใจให้ธรรม
คณะศิษยานุศิษย์
และทุก ๆ ท่านที่มีส่วนแห่งบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ