“…“สิ่งที่ชั่วร้ายที่สุด”…ไม่ได้อยู่กับคนนั้นคนนี้…ไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอก…แต่มันอยู่ในจิตในใจของเรานี่แหละ !!!…สร้าง “สติ” ให้เข้มแข็งเข้าไว้ “จิต” จะได้มีกำลัง ในเมื่อจิตมีกำลังก็จะสามารถเปิด “ใจ”(ความเป็นกลาง) ให้กว้างขึ้นได้…”แสงสว่าง” แห่ง “ปัญญา” ก็จะได้สาดเข้าไปขับไล่ “สิ่งชั่วร้าย” ที่แนบแน่นอยู่กับจิตกับใจของเรา…“แสงสว่าง” สาดส่องไปถึงไหน…ความมืดมิดก็จะต้องหายไปจากจุดนั้น…”ปัญญา” เกิดขึ้นตรงจุดไหน “สิ่งชั่วร้าย” (ที่เกิดจากความหลงยึด หลงถือ หลงสำคัญมั่นหมาย) ก็จะหายไปจากจุดนั้นเช่นกัน…”

บางตอนในการบรรยายธรรม
โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558