ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก…ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา – แสดงธรรม ณ ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ …ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

พระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ท่านธีระโชติ ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.นพ. ปรก เหล่าสุวรรณ์
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
…ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์…

นพ. วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส
แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช รพ.ศิริราช

นพ.สมชาติ สุนทราภิรมย์
สูตินรีแพทย์และแพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา รพ.บำรุงราษฎร์

รตท.หญิง ทัศนีย์ สุนทราภิรมย์
ภรรยาผู้ใฝ่ธรรม
ของ นพ.สมชาติ

คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival

คุณอภิชาติ กาญจนะสันติสุข
วิศวกรไฟฟ้า 7
ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง

คุณกอบกุล กอบกุลธ
นิติกรการไฟฟ้านครหลวง

คุณภาคภูมิ รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ

นักศึกษาชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

“แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ”
สาธุ…บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน…ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย…หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป …สาธุ

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
นำญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรมกับญาติโยม