…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมตตาไปแสดงธรรม ณ ห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 7 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ตามคำกราบนิมนต์ของ ผศ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566

ขอบคุณรูปจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบคุณรูปจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

…ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยม

ผศ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์

ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร
ภาควิชาอายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.อนุพล พาณิชย์โชติ
สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.องอาจ โสมอินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.พญ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ
ภาควิชาวิสัญญี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.พญ.อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์
ภาควิชาวิสัญญี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณนุชนาถ มากทรัพย์
ผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน

คุณแบงค์

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณณิรภา กุลวชิระธร
เจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช
ขอบคุณรูปจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดอกกัลปพฤกษ์ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่าเริงในธรรม…อย่างมีสาระธรรม

EBS (Emotional Breaking Skill)

“เบรค” รถยนต์แต่โบราณเวลาเราแตะปุ๊บมันก็จะ “ล็อค” ล้อปั๊บหักพวงมาลัยไม่ได้…ถ้าแรงส่งเยอะคือรถวิ่งมาเร็วก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะชนเป้าหมายข้างหน้าเป็นร้อย…แต่ปัจจุบันเขาพัฒนา “เบรค” ที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเยอะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่…พอแตะเบรคปุ๊บยังสามารถหักพวงมาลัยหลบเป้าหมายเปลี่ยนทิศทางได้…หมายถึงว่ายังมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนหลบเลี่ยงเป้าหมายได้…ถ้าไม่รุนแรงจนเกินไป…รถปัจจุบันเขาจึงใช้ระบบเบรคที่เรียกว่า “ABS”ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อจะมาติดตั้งกระบวนการเบรคอารมณ์…หรือมาเรียนรู้การบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นนั่นแหละเพื่อสวัสดิภาพของการอยู่ร่วมกัน ที่จะต้องรู้จักยืดหยุ่นบ้าง...ไม่ใช่เอาแต่หลักการและเหตุผลผลิตแต่ตรรกะมาปะทะอารมณ์กัน…ระบบหรือกระบวนการเบรคอารมณ์นี้เรียกในภาษาธรรมก็เรียกว่า “ภาวนา” แต่ถ้าจะเรียกให้ “เท่ห์” แบบโลก ๆ ก็เรียกว่า “EBS”...(Emotional Breaking Skill) 5 5 5…ชอบแบบไหนก็เรียกเอา แต่ก็ขอให้ทำ …ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของตัวเองนั่นแหละ!!!…”

บางตอนในบรรยายธรรม
โดย …ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ขอบคุณรูปภาพจาก travel.mthai.com

ท่านพระอาจารย์เมตตาตอบปัญหาธรรม

ขอบคุณรูปภาพจาก travel.mthai.com

ท่านพระอาจารย์ได้นำกราบขอขมา…
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

หลังจากนั้น…ได้กราบขอขมาท่านพระอาจารย์อังคาร

น้อมถวายใบปวารนาและสิ่งของ
แด่ท่านพระอาจารย์

สาธุ ๆ ๆ

และพระอาจารย์ได้อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง
เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ
เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร
ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว,
ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา
จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ