ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อฺมพโร) ..เพื่อให้ไปบรรจุในหลวงพ่อดอกไม้และเก็บไว้เป็นสิริมงคลแก่.. วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก..เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม..สาธุๆๆ

น้อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ