ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก…ได้เมตตานำปฏิบัติธรรม – แสดงธรรม ณ ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน เมื่อวันที่ ๒o มกราคม ๒๕๖๖ …ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

เวลาประมาณ 18.00 น.
ท่านพระอาจารย์นำญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.
เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป.

ผศ.ดร.นพ. ปรก เหล่าสุวรรณ์
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

คุณภาคภูมิ รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ

หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา

“แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ”
สาธุ…บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน …สาธุ

“ ความแตกต่างนั่นแหล่ะทำให้สมดุล ”

คุณมีโอกาสได้เรียนคุณก็จงตั้งใจเรียน.. ในเมื่อคุณตั้งใจเรียน (ไม่ใช่เรียนรู้แค่วิชาการนะ.. คือเรียนรู้หมดแหละทั้งวิชาการตามตำหรับตำราและบริบทโครงสร้างของสังคมทั้งของสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิต.. แล้วก็การดำรงชีวิต.. ฯลฯ…)​ถ้าคุณตั้งใจที่จะเรียนรู้จริง ๆ.. คุณก็จะมีความรู้.. ในเมื่อคุณมีความรู้.. คุณก็จะมี “ศักยภาพ” ในตัวเอง.. ในเมื่อคุณมีศักยภาพในตัวเอง.. คุณก็จะมี “สถานภาพทางสังคม” ที่ดี.. มี “ฐานะทางครอบครัว” ที่ดี.. นั่นหมายถึงคุณจะมี “คุณภาพชีวิต” ที่ดีในอนาคตตามที่พระพุทธเจ้าทรงบอกสอนไว้ “เพราะมีสิ่งนี้.. สิ่งนี้จึงมี..”… แล้วถ้าคุณ “เจ๋ง” จริง.. ต่อให้เป็นเผ่ามนุษย์กินคน.. คุณก็จะเป็น “หัวหน้าเผ่า”.. หรืออย่างน้อยก็เป็น..” ลูกเขย” ของหัวหน้าเผ่า 555.. แต่ถ้าคุณ “กาก ๆ”.. ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะแยกแยะใคร่ครวญได้ว่า.. อะไรควร.. อะไรไม่ควร.. อะไรถูก.. อะไรผิด.. เอาแต่เขาว่าๆๆ.. ประเภทมีแต่ “โปรไฟล์” แต่ “แรม (RAM)” แล้วก็ “รอม (ROM)” น้อย.. ต่อให้โครงสร้างสังคมดีเลิศขนาดไหน คุณก็จะยัง “กาก” อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ.. ความต่างความหลากหลายนี่แหละ.. “ความสมดุล” ล่ะ… คุณลองไปทำโปรเจ็คดู.. ให้ “อิเล็คตรอน (Electron)” เข้าไปพักใน “นิวเคลียส (Nucleus)” แล้วให้ “โปรตรอน (Proton) หรือ นิวตรอน (Neutron)” เปลี่ยนผัดกันออกมาหมุนรอบนิวเคลียสดูมั่งสิ..เพื่อความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน.. ถ้าหากคุณทำโปรเจ็คนี้ได้ค่อยเรียกหา.. ความเท่าเทียมความเสมอภาค.. ในเมื่อ “อนุภาคมูลฐาน” ของ “จักรวาล”.. มันยังเป็นเช่นนี้อยู่เลย… มันเป็นเช่นนี้เอง… โอเคนะ…

ส่วนหนึ่งของการแสดงธรรมโดย
ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
ณ ระเบียงรมณีย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 20 มกราคม 2566

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ