…ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้เมตตานำปฏิบัติภาวนาที่ The BlueSky Resort @ หัวหิน ตามคำกราบนิมนต์ของคุณวิรัตน์และคุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร ผู้บริหาร The BlueSky Resort เมื่อวันที่ ๑-๔ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕…ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของสถานที่และทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ…

“เดินชมบริเวณรีสอร์ท”
คุณวิรัตน์ คุณจอห์นนี่ (ลูกชาย) ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่
และพนักงาน The BlueSky Resort @ หัวหิน
ต้อนรับพระอาจารย์และคณะลูกศิษย์ด้วยความอบอุ่น

ขอบพระคุณมาก ๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

สนทนาธรรมกับพระอาจารย์

คุณวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร
ผู้บริหาร The BlueSky หัวหิน

คุณจอห์นนี่ (ลูกชาย)
ผู้บริหาร The BlueSky หัวหิน

คุณสโรและคุณแม่
เจ้าของกิจการ SARO Royal Lotus Tea

คุณภาคภูมิ รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ

“นั่งสมาธิเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง”
ในแต่ละวันพระอาจารย์เมตตา

นำนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง

คุณวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร
ผู้บริหาร The BlueSky หัวหิน

คุณจอห์นนี่ (ลูกชาย)
ผู้บริหาร The BlueSky หัวหิน

คุณนพรัชต์ เกิดชัง และ คุณวีรปริยา เลิศประกายรัตน์
เจ้าของหจก.ชินสินถาวรก่อสร้างและ
โกดังพิษณุโลก โกดังแม่มุกกรุ๊ป

คุณดวงใจ ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณงามเนตร วรรณเทพสกุล
ประธานกรรมการ บริษัทวรรณเทพยนต์ จำกัด

รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
อาจารย์เกษียณและที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ

ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง
อาจารย์เกษียณและที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณการ์ฟิว (น้องชายคุณสิทธิ์)
โปรแกรมเมอร์

คุณฐิติรัตน์ เอี่ยมบาง และคุณแม่
เจ้าของโรงสีสินอุดมมงคล จ.สุพรรณบุรี

ผศ.ดร.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์
อาจารย์คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการและเจ้าของธุรกิจแบรนด์ MeMie

คุณนฤมล สุรเมธี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คุณปุญชรัสมิ์ สร้างเกตุ
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา

“แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ”
สาธุ…บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน…ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย…หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป …สาธุ

“ทำวัตร สวดมนต์”
พระอาจารย์นำญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณณิรภา กุลวชิระธร
เจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช

พี่ต้าร์และพี่หนิง
ผู้ที่คอยช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

“ฟังธรรม-สนทนาธรรม”
พระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรม
กับญาติโยมด้วยความเป็นกันเอง

คุณสุพรรณี วิจิตรจรัสแสง

คุณภาคิณ หริณวรรณ
นักบินสายการบินไทยสมาย

คุณวิรัตน์ได้กราบนิมต์พระอาจารย์
ฉันท์กาแฟยามเช้าและบิณฑบาตรที่
Memory House Café

“เดินชมรอบ ๆ Café”
ขอโอกาสถ่ายรูป

ร่วมกับท่านพระอาจารย์เป็นที่ระลึก

ครอบครัวไตรบัญญัติกุลและวรรณเทพสกุล
“ครอบครัวอบอุ่นในวันนี้…

มันจะเป็นความทรงจำที่ดีในวันหน้า…”

คณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมครอบครัว
ฉันท์กาแฟและสนทนาธรรมยามเช้า
บางครั้งคุณก็ไม่เคยรู้คุณค่าของช่วงเวลา
จนกระทั่งมันกลายเป็นแค่ความทรงจำ
ญาติโยมเตรียมพร้อม…ทำบุญตักบาตร
“อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า” ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
“ยิ่งสูง…ยิ่งอ่อน”

ภาพบรรยากาศตักบาตรที่
The BlueSky Resort @ Hua Hin

ทำข้อวัตรถ่ายบาตรครูบาอาจารย์

คุณจอห์นนี่ ผู้บริหาร The BlueSky Resort

“ทำบาตรตก…บวชตลอดชีวิตนะ” 555+
“มาตาปิตุอุปัฏฐานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง”
การบำรุงมารดาบิดา เป็นอุดมมงคล

ภาพที่น่ารักของคุณแม่และคุณหมอปรก

น้อมถวายอาหารแด่ท่านพระอาจารย์
ช่วยกันลำเลียงอาหาร
พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา ,
โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,
และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.

พระอาจารย์เมตตาสนทนาธรรม

กับญาติโยมด้วยความเป็นกันเอง

ร่าเริงในธรรม

ครอบครัวผู้ใจบุญ
มีโอกาสได้มาเจอกัน

จึงขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

พระอาจารย์สนทนาธรรมกับ
พนักงาน The BlueSky Resort@Hua Hin
ด้วยความเป็นกันเอง
น้อมถวายสิ่งของแด่พระอาจารย์
ขออนุโมทบุญกับทุก ๆ ท่านค่ะ

ท่านพระอาจารย์
สนทนาธรรมชิล ๆ ริมทะเลกับ
คุณวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร
ผู้บริหาร The BlueSky Resort

“Just a drop of water
in an endless sea”
“เราเป็นเพียงแค่หยดน้ำในทะเล
อันไร้ขอบเขต”
“เดินสนทนาธรรมริมทะเล”
ในยามเช้าและเย็นคุณวิรัตน์
ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์
เดินสนทนาธรรมริมทะเล

“LOVE”
Lake of sorrow ทะเลสาปแห่งความเสียใจ
Ocean of tears มหาสมุทรแห่งน้ำตา
Valley of death หุบผาแห่งความตาย
End of life จุดสุดท้ายแห่งชีวิต

พระอาจารย์เดินสนทนาธรรมกับคุณหมอปรก
ขอโอกาสถ่ายรูป

ร่วมกับท่านพระอาจารย์เป็นที่ระลึก

ดร. ธีรพันธ์ ชัยมงคลโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ขอโอกาสถ่ายรูปกับพระอาจารย์
The memory

“ในความทรงจำที่ดี…ทะเลไม่เคยหลับ”

ขออนุโมทนาบุญในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่าน
และขอขอบพระคุณ
ผู้บริหาร ทีมงาน The BlueSky Resort
ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก

และทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ