ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปโปรดที่บ้านของพล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖ จังหวัดบุรีรัมย์, บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น บุรีรัมย์ และ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจนคุณานุสรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

บ้านพลตรีสมบูรณ์ ณ หนองคาย

พระอาจารย์เมตตานำเจริญพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล

พล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26

คุณนายศิริลักษณ์ ณ หนองคาย
โยมน้องสาวของท่านพระอาจารย์

เช้าวันใหม่

ญาติโยมเตรียมพร้อม…ทำบุญตักบาตร

พนักงานบริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมทำบุญตักบาตร

พล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26
และครอบครัวทำบุญตักบาตร

พ.อ.ทินกร ประสีระเตสัง
เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 26

คุณงามเนตร วรรณเทพสกุล
ประธานกรรมการ บริษัทวรรณเทพยนต์ จำกัด พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญตักบาตร

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณณิรภา กุลวชิระธร
เจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช

“อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า” ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
“น้อมถวายอาหารแด่ท่านพระอาจารย์”
“กัปปิยัง กะโรหิ”
ถ้าของเหล่านั้นมีเมล็ดแก่ นำไปปลูกได้ หรือนำส่วนของลำต้นหรือรากที่ติดอยู่เอาไปปลูกได้ พระภิกษุต้องทำวินัยกรรมเสียก่อน คือให้ถามโยมว่า “กัปปิยัง กะโรหิ” (สมควรแล้วหรือ) โยมต้องตอบว่า “กับปิยัง ภันเต” (สมควรแล้วเจ้าข้า) พร้อมกับเอาเล็บหรือมือเด็ดจิกขาดจากกัน แล้วจึงประเคนภิกษุ
“ช่วยกันลำเลียงอาหาร”
พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
“ร่ำลาด้วยความอบอุ่น”

ขออนุโมทนาบุญกับ
พลตรีสมบูรณ์-คุณนายศิริลักษณ์ ณ หนองคาย
เจ้าหน้าที่ทหารทุก ๆ ท่าน
ที่ให้การต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่น…สาธุค่ะ

บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น บุรีรัมย์
พระอาจารย์เมตตานำเจริญพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

พระอาจารย์เมตตาประพรมน้ำมนต์

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจนคุณานุสรณ์

ญาติโยมวัดป่าเขาน้อย ให้การต้อนรับพระอาจารย์และคณะลูกศิษย์

ขอโอกาสถ่ายรูป
ร่วมกับท่านพระอาจารย์เป็นที่ระลึก
“น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์”
ญาติโยมวัดป่าเขาน้อย นำชมพระบรมธาตุเจดีย์
“สนทนาธรรมกับญาติโยม”

ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมวัดป่าเขาน้อย
ที่ต้อนรับด้วยอบอุ่น…สาธุค่ะ

ปราสาทเขาพนมรุ้ง
“เดินชมรอบปราสาท”
นายภาคภูมิ อยู่พูล
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ให้เกียรติเป็นไกด์นำชมและให้ความรู้ในครั้งนี้

ขอบพระคุณมาก ๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

“เจ้าแม่นาคี…หวนนึกถึงอดีต 555+”
“ก่อนลาจากกัน”
ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับ

ท่านพระอาจารย์เป็นที่ระลึก

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ