ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก…ได้เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา – แสดงธรรม ณ ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ …ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

พระอาจารย์เมตตานำนั่งภาวนา
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ผศ.ดร.นพ. ปรก เหล่าสุวรรณ์
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
…ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์…

นพ. วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส
แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช รพ.ศิริราช

คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival

คุณเธียรชัย จันทร์ตระกูล
กรรมการ บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด

คุณภาคภูมิ รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ

คุณกอบกุล กอบกุลธร
นิติกรการไฟฟ้านครหลวง

คุณภิมอร นิลยกานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

คุณธเนศ ศาสตร์สิริสมบัติ
นักปั่นปลูกปั่น

มิตรแท้

“…ถ้าพวกเรามี “พุทโธ” เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกในจิตในใจอยู่เสมอ “พุทโธ” ก็จะเป็น “มิตรแท้” ของเราทั้งเมื่อยังมีชีวิตหรือเมื่อหมดลมหายใจไปแล้วในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ “พุทโธ” ก็จะคอยเบรคคอยเตือนเป็นที่หลบที่พักพิงของเราไม่ให้มันกระเจิดกระเจิงไปตามสิ่งเร้าสิ่งยั่วยุภายนอกต่าง ๆ ..มันจะได้ไม่ทุกข์จนเกินไป..นี่คือสิ่งที่จะแตะต้องได้ทางรูปธรรม ทางกายภาพในการปฏิบัติธรรม…

…ต่อเมื่อหมดลมหายใจไปแล้ว..ก็จะไม่มีใครหรอกที่จะติดตามเราไปได้..หากเราไม่ทิ้งมิตรแท้ เพื่อนแท้ คือ “พุทโธ” ..เพื่อนแท้มิตรแท้นี้ก็จะคอยเคียงข้างคอยปกป้องไม่ให้เรา..ว้าเหว่..ไม่ให้เราหวั่นไหวไปกับ “ความหลง” ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จนเกินไป..โอกาสที่เราจะไปสู่ …“มิติ” ที่ดี ๆ ก็จะมีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามกำลังของสติปัญญา ศรัทธา ความเพียร ของใครของมัน..แต่ที่แน่ ๆ เมื่อถึงเวลานั้นจริง ๆ เราจะไม่มีใครเคียงข้างเราได้เลย..ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม..เงินทองส่งแค่โรงพยาบาล..ลูกหลานญาติพี่น้องก็ส่งแค่ “เมรุ” เท่านั้นแหละ !!!…”


บางตอนในการบรรยายธรรม
ดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

“แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ”
สาธุ…บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน…ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย…หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป …สาธุ

หลังจากนั้น…ท่านพระอาจารย์
นำญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ผศ.ดร.นพ. ปรก เหล่าสุวรรณ์
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

ผศ.พญ.อธิฏฐาน เอียสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรม

และสนทนาธรรมกับญาติโยม

ร่าเริงในธรรม

เราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์

“…ความจริงเราก็พูดอยู่เป็นประจำนะว่า …อย่ามาเข้าหาเราในแง่เป็น “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” เพราะเราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์…เราไม่สามารถที่จะไปดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้หรอก… ถ้าพอจะมีปัญญาอยู่บ้างก็เพียงแค่มานำเสนอเกร็ดธรรมะเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่าที่ตัวเองจะพอเข้า ใจ…แล้วก็มาพาทำพอเป็นแนวทาง…เป็นแรงจูงใจให้ลงมือปฏิบัติกันบ้างก็เท่านั้นแหละ…ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของแต่ละคนให้ดีขึ้นได้…ตามสมควรแก่ธรรม…”

พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

…I am not a “Magic God”…

“In fact I always talk to the people who come to see me that I am not a “Magic God”. Some of them come to see me as I am a “Magic God”. I am not a “Magic God”. I can not give people all things they want to be or have. I am an ordinary monk who only wants to present Dhamma of Lord Buddha which I understand. And then I lead them to do meditation and motivate them to do by themselves. The result that a person pay attention to do follow Dhamma can change each person’s life to become better. But much or little consequence depends on each person .”

Translated by : Russamee Prompichai

ญาติโยมน้อมถวายสิ่งของแด่ท่านพระอาจารย์

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ

พบกันอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์
ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์