ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลกด้เมตตารับบาตรและแสดงธรรม ณ ห้องชมรมพุทธทีโอที บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ร.ต.ท.หญิง เรวดี วัฒนสิน (เสื้อเหลือง)
หรือ เรวดี ศรีท้าว
อดีตนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทย
ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรม
คณะพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด
ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรม
น้อมกล่าวคำถวายอาหาร
ญาติโยมถวายอาหารแด่ท่านพระอาจารย์
ช่วยกันลำเลียงอาหาร

ท่านพระอาจารย์ประทับใจและชื่นชม คุณเรวดี ศรีท้าว…ท่านมักจะยกตัวอย่างคุณเรวดีให้ลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมฟังอยู่เสมอว่า… เป็นคนที่มีความสามารถ มีความวิริยะอุตสาหะที่จะอัพเลเวลตัวเองขึ้นมา จนมีสถานะภาพทางสังคมที่ดี และยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์…

พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
เวลาประมาณ 12.00 น.

พระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมและสนทนาธรรมกับญาติโยม

ร.ต.ท.หญิง เรวดี วัฒนสิน
หรือ เรวดี ศรีท้าว
อดีตนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทย

คุณโสภณ คำภักดี
Managing Director STEC
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

คณะพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด

คุณอภิชาติ กาญจนะสันติสุข
วิศวกรไฟฟ้า 7
ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง

คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival

คุณจารุพงษ์ บุศยศักดิ์
วิศวกรเหมืองแร่, Freelance

“ใครล้าหลัง”

“…อย่าได้หลงลืมตัวเองจนเกินไปว่าตัวเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเลิศกว่าคนอื่น…ว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่…เป็นนักวิทยาศาสตร์… ตราบใดที่เรายังหัวเราะ… ยังร้องไห้… ยังรู้สึกเครียด รู้สึกคับแค้นกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ …รู้สึกหดหู่เศร้าหมองกับสิ่งที่รักเสื่อมสลายไป…ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้คนที่ไม่มีการศึกษาเขาก็เป็นกัน…

…พระพุทธเจ้าท่านทรงพยายามบอกสอนเราให้รู้จักความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย…ไม่เสถียร ไม่จีรังยั่งยืน…ไม่มีสาระแก่นสาร…ไม่มีอยู่จริง…พระองค์สอนให้แก้ที่เหตุ…เพราะทุกอย่างเกิดจากเหตุ…อย่างเราโกรธเราไม่พอใจที่ไม่ได้ดั่งใจหรือถูกตำหนิติเตียน…ในมุมของเราก็จะดู “สิ่งรู้” ภายนอกเป็นหลักว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้…แต่พระพุทธเจ้าให้หันมาดู “ผู้รู้” อยู่ภายใน...แล้วพยายามแก้ไขผู้รู้นี้ให้รู้จริงตามเป็นจริง…ที่มันโกรธมันไม่พอใจเพราะมันยึดมันถือมันสำคัญมั่นหมายใน “รูปนาม” ตัวตนนี้ว่าเป็น “เรา” เป็น “ของ ๆ เรา” อย่างเป็นจริงเป็นจัง…พระองค์จึงพยายามบอกสอนให้…แยก “ธาตุ” แยก “ขันธ์” ดูให้เห็นจริงตามเป็นจริง ดูสิว่า…”เรา” อยู่ไหน…ในกอง “รูป” กอง “นาม” นี้…

…ถ้าในแง่วิทยาศาสตร์ไอ้รูปนามนี้ก็คือ “สะสารกับพลังงาน”…และไอ้สะสารกับพลังงานนี้มันจะมาจากไหน ถ้าไม่มาจาก…คาร์บอน…ไฮโดรเจน… อ๊อกซิเจน ฯลฯ…แล้วคนรุ่นใหม่ที่ร่ำเรียนมาแทบตายเวลาถูกกระทบทำไมไม่ “วิเคราะห์” สิ่งเร้าให้เป็น “ปัญญา” หล่อเลี้ยงจิตใจตัวเองล่ะ…ว่ามันด่า “คาร์บอน” มันนินทา “ไฮโดรเจน”…ทำไมต้องคิดแบบคนทั่วไปที่เขาไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “มันด่ากู” เล่า!!!…”

บางตอนในการบรรยายธรรม
โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ร่าเริงในธรรม
ญาติโยมน้อมถวายสิ่งของแด่ท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ…สาธุ
พระอาจารย์อนุโมทนาบุญ..ให้พรญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรม
และญาติโยมทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ