ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ได้เมตตาไปโปรดญาติโยมชาวโคราช (จ.นครราชสีมา) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด, เรือนมยุรี และ บ้านดินรีสอร์ท วังน้ำเขียว ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2565 …ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

ในช่วงบ่ายของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม เมตตาแสดงธรรม-สนทนาธรรมกับผู้บริหาร, พนักงานและญาติโยม ณ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

ท่านพระอาจารย์เมตตา

แสดงธรรม-สนทนาธรรม กับญาติโยม

ในโอกาสนี้ พลเอก ธวัช สุกปลั่ง อดีตราชองครักษ์พิเศษ
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2
…ได้มากราบท่านพระอาจารย์และร่วมฟังธรรม-สนทธรรม

คุณดวงใจ ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณดวงตะวัน ไตรบัญญัติกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

พล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26

คุณนายศิริลักษณ์ ณ หนองคาย
ภรรยา พล.ต.สมบรูณ์

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณณิรภา กุลวชิระธร
เจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช

 

คุณสมนึก บุญฤทธิ์เดโชชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

นายประเสริฐ เกลื่อนกลางดอน
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายบริการหลังการจำหน่าย
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

บรรยากาศระหว่างที่

ท่านพระอาจารย์สนทนาธรรมกับญาติโยม

∑F = 0 (สมดุลสถิต)

 

มื่อ ∑F = 0…ในทางฟิสิกส์..วัตถุไม่เคลื่อนไหว..ในพุทธศาสนา..
“กิเลสอย่างหยาบ” ไม่เคลื่อนไหว… ไม่มีแรงกระทำก็ไม่มีความเร่ง… จึงไม่มีอดีต..ไม่มีอนาคต..ไม่มีรัก..ไม่มีชัง..ในขณะนั้น..ไม่มีงานก็ไม่มีพลังงาน..คือการอนุรักษ์พลังงาน..นั่นแหละ..สภาวะ “สมาธิ” ของศาสนาพุทธล่ะ… รู้เด่นอยู่ภายในแต่เพียงอย่างเดียว” …

 

 

บางตอนในการบรรยายธรรม
โดย… ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

พ.ต.ท.เดชชาติ อาสว่าง
รอง.ผกก.สสภ.จว.ปทุมธานี

คุณสุภาภรณ์ วงศ์วิทิต
Service Delivery Manager
บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

น้อมถวายใบปวารณาแด่ท่านพระอาจารย์

ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ก่อนจะเดินทางกลับ…

ท่านพระอาจารย์เมตตาให้ “น้ำมนต์ในยุคโควิด”

 

นพ.จักรกรินทร์ รัชวิจักขณ์
ผู้อำนวยการ รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

เรือนมยุรี

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ได้เมตตาพักภาวนาที่เรือนมยุรี ตามคำกราบนิมนต์ของคุณอรรณพ ปัตตังทานัง ผู้จัดการแผนกการขาย บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยากาศยามค่ำคืน ณ เรือนมยุรี
ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา

คุณแม่ของคุณอรรณพ
เจ้าของเรือนมยุรี

คุณอรรณพ ปัตตังทานัง
ผู้จัดการแผนกการขาย บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

พ.ต.ท.เดชชาติ อาสว่าง
รอง.ผกก.สสภ.จว.ปทุมธานี

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณดารณี อินกว่าง
ภรรยา พล.ท บุญยืน อินกว่าง
ตำแหน่ง แม่ทัพน้อยที่ 3

คุณณิรภา กุลวชิระธร
เจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช

คุณจารุพงษ์ บุศยศักดิ์
วิศวกรเหมืองแร่ Freelance

คุณพัฒนา บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You

บุญอย่างยิ่ง… คือ บุญแห่งการภาวนา

นายอนันต์ สวัสดี
หัวหน้าพนักงานขาย
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

คุณสุฑาทิพย์ ห่อประภัทร์พงศ์
ผู้จัดการแผนกบุคคล
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด

หลังจากนั่งภาวนาเสร็จ…ก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
…สาธุ…บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป …สาธุ
ฟังธรรม – สนทนาธรรม กับ…ท่านพระอาจารย์

หลังจากนั้นท่านพระอาจารย์…เมตตาสนทนา
กับญาติธรรมชาวโคราชด้วยความเป็นกันเอง

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก…ครั้งหนึ่งเคยได้ทำบุญร่วมกัน
บรรยากาศญาติโยมเตรียมทำบุญตักบาตร
บรรยากาศญาติโยมทำบุญตักบาตร
อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า” ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
อาหารที่ศรัทธาญาติโยมทำถวายอย่างประณีตบรรจง
น้อมถวายอาหาร
ช่วยกันลำเลียงอาหาร
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
หลังจากนั้น…ท่านพระอาจารย์ได้เมตตา

สนทนาธรรมกับญาติโยมด้วยความเป็นกันเอง

นี่แหละ…เข้า “วัด” แล้วถึง “วัตร
บ้านดินรีสอร์ท วังน้ำเขียว

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ได้เมตตาพักภาวนาที่บ้านดินรีสอร์ท วังน้ำเขียว ตามคำกราบนิมนต์ของคุณยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2565

บรรรยากาศภายในบ้านดินรีสอร์ท
ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนากับญาติโยม และผู้บริหารบ้านดินรีสอร์ทด้วยความเป็นกันเอง

คุณยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อ

ภรรยาคุณยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล

ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ท่านพระอาจารย์นำทำวัตร สวดมนต์

หลังจากนั้น…ได้สนทนาธรรมกับญาติโยม
ขอโอกาสท่านพระอาจารย์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ยามเช้าวันใหม่กับความงดงามของ

“ดอกพวงคราม” ที่ยังคงตราตรึงในใจ

สนทนาธรรมยามเช้า

คุณชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล
ส.อบจ.วังน้ำเขียวและ
ผู้บริหารบ้านดินรีสอร์ท วังน้ำเขียว

ลูกสาวและลูกเขย คุณชุณห์
ผู้บริหารบ้านดินรีสอร์ท วังน้ำเขียว

น้อมถวายอาหารแด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาบุญให้พร

สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.

* * * * * * * * * * * * * * *

น้อมถวายใบปวารณาแด่ท่านพระอาจารย์
ขอโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์เป็นที่ระลึก

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ