ประวัติโดยสังเขป

ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม เกิดที่ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพลพัฒนาราม (วัดป่าหนองใหญ่) จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านพระอาจารย์อังคารเป็นผู้มีอุปนิสัยพูดตรงโผงผางแต่อ่อนถ่อมตน จริงใจและมีเมตตาธรรม ชอบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอยู่เป็นนิจ เป็นผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษ ธรรมะที่ท่านพระอาจารย์สอนเป็นธรรมะที่ค่อนข้างทันสมัย สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีเหตุมีผลฟังง่ายและเข้าใจง่าย ไม่มีเวทมนต์กลคาถาสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ เครื่องรางของขลัง มีแต่เรื่องของเหตุและผล เรื่องของปัญญาล้วน ๆ เมื่อฟังแล้วต้องพิจารณาและทดลองปฏิบัติดูก่อน แล้วค่อยว่ากัน จะเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ ซึ่งตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า