ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม เมตตาไปโปรดและนำปฏิบัติภาวนา ที่บ้านของ พล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโยมน้องเขย และคุณนายศิริลักษณ์ ณ หนองคาย ซึ่งเป็นโยมน้องสาว ของท่านพระอาจารย์ เนื่องในโอกาสที่ พล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ได้รับตำแหน่งใหม่เมื่อ วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2565…ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

บรรยากาศญาติโยมเตรียมทำบุญตักบาตร

พล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26
และครอบครัวทำบุญตักบาตร
พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล

ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และภริยา

พ.อ.ทินกร ประสีระเตสัง

เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 26 และภริยา

คุณดารณี อินกว่าง
ภรรยา พล.ท บุญยืน อินกว่าง
ตำแหน่ง แม่ทัพน้อยที่ 3

นพ.จักรกรินทร์ รัชวิจักขณ์
ผู้อำนวยการ รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

คุณสิทธิ์ ไตรบัญญัติกุล ผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด จ.นครราชสีมา
คุณณิรภา กุลวชิระธร เจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช

คุณนิราภัย วงศ์กาญจนา
(ห้างทองแม่สายใจ 2)

คุณงามเนตร วรรณเทพสกุล

ประธานกรรมการ บริษัทวรรณเทพยนต์ จำกัด พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญตักบาตร

พนักงานบริษัทโตโยต้า ไทยเย็น จ.บุรีรัมย์

ร่วมทำบุญตักบาตร

อาจาริยวัตร”…อันงดงามของศิษย์สาย “วัดป่า” ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ยิ่งสูงยิ่งอ่อน…นี่แหละผู้มีธรรม
น้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์
“บุญ”….จากการทำ “ทาน” เป็นหลักประกันว่าหากเกิดมาใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากอย่างแน่นอน
ช่วยกันลำเลียงอาหาร
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
คุณย่าราษี ณ หนองคาย คุณแม่

ของพล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย

อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
หลังจากนั้น…รับประทานอาหารร่วมกัน
น้อมถวายใบปวารณาทำบุญกับท่านพระอาจารย์
ในแต่ละวัน…ท่านพระอาจารย์เมตตานำนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง
สวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ท่านพระอาจารย์ ได้เมตตาสนทนาธรรมกับญาติโยม

สิ่งที่สามารถนำติดตามตัวเองไปได้ที่ควรทำให้มาก เจริญให้มาก คือ “ทาน”“ศีล”“ภาวนา”
3 อย่างนี้เท่านั้น ที่เมื่อกระทำแล้วจะติดตามตนเองไปได้ทุกภพทุกชาติ จนก้าวเข้าสู่… “นิพพาน”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์…พล.ต.สมบรูณ์ ณ หนองคาย
ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา และแสดงธรรมแก่ทหารและบุคลากร

“กระแสลม กระแสบุญ”

… “ว่าว” ลอยเด่นอยู่บนฟ้าได้เพราะกระแสลม…คนเรามีสถานะภาพทางสังคมที่โดดเด่นได้ด้วยกระแสบุญแต่ทุกสรรพสิ่งย่อมไม่จีรังยั่งยืน..มันหากมีเวลาที่ลมจะสงบ..ซึ่งแน่นอนว่าวจะต้องร่วงลงสู่พื้นดิน หากปราศจากลมพยุงตัวมันไว้..ฉันใดก็ฉันนั้น…หากกระแสบุญหมดลงเมื่อใด…สถานะภาพทางสังคมที่โดดเด่น ฐานะทางครอบครัวที่เคยสุขสบาย ย่อมจะต้องมลายหายไปตาม..กระแสบุญ…

ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงพยายามบอกสอน กระตุ้นเร้าให้พวกเราพยามยามฝืนสร้างกระแสบุญไว้ให้ต่อเนื่อง อย่าได้เผอเรอนะ เพราะไม่รู้มันจะหมดลงเมื่อไหร่..การนับหนึ่งใหม่น่าจะยากลำบากกว่า..ทำไปเรื่อย ๆนะ…เหมือนติดลูกลอยไว้ในถังน้ำถ้ามันลดลงในระดับที่เรากำหนดไว้ เดี๋ยวมันก็เติมของมันอยู่เรื่อย…ดีกว่าหมดถังแล้วค่อยมาปั๊มมาเติม น่าจะเสียเวลาเสียความรู้สึกมากกว่า ซึ่งแน่นอนนั่นแหละเรียกว่า..ทุกข์…..เอวัง..


ส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม
โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ…
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ…สาธุ…สาธุ