ประวัติโดยสังเขป

           ҹพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม    Դ ͧ ѧѴสกลนคร  เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อนสา   สุขกาโร   วัดประชาชุมพลพัฒนาราม  (วัดป่าหนองใหญ่) จѧѴอุดรธานี  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ҹพระอาจารย์ѧเป็นผู้มีอุปนิสัยพูดตรงโผงผาง͹ จริงใจและมีเมตตาธรรม ชอบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอยู่เป็นนิจ เป็นผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษ ธรรมะที่ҹพระอาจารย์สอนเป็นธรรมะที่ค่อนข้างทันสมัย   สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีเหตุมีผลฟังง่ายและเข้าใจง่าย   ไม่มีเวทมนต์กลคาถาสะเดาะเคราะห  อายุ    เครื่องรางของขลัง มีแต่เรื่องของเหตุและผล เรื่องของปัญญาล้วนๆ เมื่อฟังแล้วต้องพิจารณาและทดลองปฏิบัติดูก่อน แล้วค่อยว่ากัน จะเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ ซึ่งตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

The Brief History of The Ven. Angara Aggadhammo

“.....Phra Acaraya Angara was born in the province of Sakon-Nakorn. He is one of the followers of the Ven. Luangpoo Onsa Sukhakamo of Wat Prajajumpon-patanarama or Wat Nongyai, Udornthani province. Luangpoo Onsa himself was also one of the followers of the Ven. Luangpoo Mun Bhuridatto, who was straight, but honest in talking by nature. He, how ever, was always kind, giving others some help and aid . Besides, he was perfect in morality and concentration and also content with what he had. He accumulated nothing but his three shabby robes. He would change them only when they could be darned and patched up no more.
The Dhammas that the Ven. Angara always preaches are rather up-to-date and suitable for those who like to call themselves New Generations. They are easy for those People to understand and practise with out magic power, getting rid of bad luck, and amulet and the like, When he is preaching, he follows the three Aspects of the Buddhas teaching ,i.e. to teach others for the full comprehension of what should be fully comprehended, to teach the doctrine that has a causal basis and to teach in such a way as to be convincing and practical. Thereafter it is up to those who have listened to his instructions to decide and practise first whether they should believe in what he has preached or not.....”

                                                                                                                                                      

Translated by
                                                                                                                                                 Suwat Charoensuk