ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมตตาบรรยายธรรม
โปรดที่ ...บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จ.นครราชสีมา  เมื่อ วัน
อาทิตย์ - จันทร์ ที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2561
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
ในช่วงบ่าย... ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ได้เดินทางไปถึงที่ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณสิทธิ์   ไตรบัญญัติกุล บุตรชายของ
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุสมนึก  บุญฤทธิ์เดโชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
***ได้กราบนมัสการ...และสนทนา ต้อนรับท่านพระอาจารย์***
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา   ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
(คนขวามือของรูป)
และ
คุณพัฒนา   บุญเป็ง CEO ฟาร์มแกะ Hug You อ.เกาะคา จ.ลำปาง
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์
เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
***คณะติดตามท่านพระอาจารย์ ***
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาไปที่ห้องทำงาน"น้องตูน" พร้อมทั้งชมผลงาน...ฝีมือ ในการทำพระพุทธรูปของ "น้องตูน"
คุณสิทธิ์   ไตรบัญญัติกุล "น้องตูน" บุตรชายของ คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
และเยี่ยมชมภายใน บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด ...ท่านพระอาจารย์ได้
ทักทายพนักงานของบริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด ...ด้วยเมตตา และอบอุ่น
บรรยากาศภายในบริเวณ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
ประเทศไทย...เป็นประเทศที่อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข (นี่ก็อีกผลงานหนึ่งของ..."น้องตูน" ค่ะ)
พื้นที่ของบริษัทกว้าง...ได้มาตรฐาน สะอาด เป็นระเบียบ...แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพเลยค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***พร้อมให้บริการอย่างทุกระดับ ประทับใจ จริง ๆ ค่ะ***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ถือโอกาสแวะถ่ายรูปบริเวณพื้นที่รับรอง ภายในบริษัท
ที่ชั้น 2 ของบริษัท...ได้เมตตาไปที่ห้องทำงานของ
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
...เมื่อถึงกำหนดเวลา...
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ...ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
ตั้งใจฟังธรรมด้วยความสงบ
คุณทองรวย   จึงตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณดวงตะวัน  ไตรบัญญัติกุล ประธานกรรมการ
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณนภาพร   ไตรบัญญัติกุล
ผู้จัดการทั่วไป Toyota Thaiyen Use Car จ.นครราชสีมา
คุณสิทธิ์   ไตรบัญญัติกุล บุตรชายของ คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"  จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณสุฑาทิพย์  ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้จัดการแผนกบุคคล
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด (คนกลาง)
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You อ.เกาะคา จ.ลำปาง
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์
เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศในการฟังธรรม
                                                             
           "...พระพุทธเจ้าให้ภาวนาจากน้อยไปหามากเป็นพลังงานซึมซับ ทำบ่อย ๆ สติจะเข้มแข้งขึ้นเรื่อย ๆ จิตก็จะมีกำลังขึ้นเรื่อย ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ...ก็จะสามารถผลิต "ปัญญา" ที่มีคุณภาพ จะเป็น "ภูมิคุ้มกัน" จิต ไม่ให้เศร้าหมองจากสิ่งเร้า ที่ผ่าน ตา หู มูก ลิ้น กาย ใจ ได้ ...เราต้องเจอมันแน่นอน ในที่ทำงานของเรา ในบ้านของเรา ตามถนนหนทางที่สาธารณะ... ไม่ใช่ที่อยู่ของพระอรหันต์ เป็นที่อยู่ของคนมี "กิเลส" ด้วยกัน ทำยังไงเราจะอยู่ร่วมกับคนที่มีกิเลสด้วยกันได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ เขาก็มี "กิเลส" ...เราก็มี "กิเลส" ต้องหันมาเตรียมตัวที่จะบริหารจัดการตัวเอง ไม่ใช่ไปบริหารจัดการคนอื่นเขา พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่ง สอนให้หันมาบริหารจัดการตัวเอง ทำยังไงจะอยู่ร่วมกับมันได้...มันมีอยู่ก่อนเรามาเกิดแล้ว...เรามาอยู่ตรงนี้ เราปฏิเสธกลางวันกลางคืนไม่ได้หรอก กลางวันมันร้อน หาพัดลมหาแอร์...กลางคืนมันมืด หาเทียนไข ตะเกียง ไฟฟ้า ...ผลิตปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่กับสภาวะแวดล้อมตามความเป็นจริงให้ได้ เราทำได้แค่นี้... เราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้...เหมือนกัน คนดี คนเลว สิ่งดี สิ่งเลว ...เหมือนกลางวันและกลางคืน คือมันมีอยู่แล้ว เราตายไปเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้...เราไม่มาเกิดเลยมันก็เป็นแบบนี้ เป็นเรื่องของคน สัตว์ สิ่งของ มันมีอยู่แบบนี้อยู่แล้ว...ทำยังไงจะอยู่ร่วมกับมันได้ ก็คือการที่จะต้องมาบริหารจัดการตัวเอง ที่จะลดละความสำคัญมั่นหมายในการที่จะไปละเมิดเบียดเบียนกันให้มันขุ่นมัวในใจ ซึ่งโอกาสที่จะต่อยอดความสงบมันก็ยาก...ถ้าไม่มี "ความสงบ" รองรับ...เราก็จะต่อยอด "ปัญญา" ในกองสังขารไม่ได้ ...ในมุมของเรานั้น...เราจะเน้น "ธรรมะในการอยู่ร่วมกัน" ...อยู่ด้วยกันกระทบกัน โน่นนั่นนี่ พยายามควบคุมใจตัวเอง บริหารจัดการใจตัวเอง ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ...ถ้าเราควบคุมได้ มีเวลาส่วนตัวจะต่อยอดความสงบ มันก็ง่าย..."

                                                               (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
กาเลนะ ธัมมัสสะวานัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง ...ฟังธรรมบางกาลบางเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง
คุณงามเนตร   วรรณเทพสกุล ประธานกรรมการ บริษัทวรรณเทพยนต์
คุณกชพรรณ  ไตรบัญญัติกุล
ท่านเจ้าของ
บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด
คุณดวงตะวัน  ไตรบัญญัติกุล ประธานกรรมการ
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณดวงใจ  ไตรบัญญัติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณพบสรรพ์   อิสสระ ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
คุณสุฑาทิพย์  ห่อประภัทร์พงศ์ ผู้จัดการแผนกบุคคล
บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
บรรยากาศในการสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
เช้าของ...วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
เตรียมพร้อมใส่บาตรท่านพระอาจารย์
"ครอบครัวไตรบัญญัติกุล"...น้อมสร้างบารมีทาน
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร...ของพนักงานบริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
นำบุพการี...เข้าสู่ทางแห่ง "มรรค"...ซึ่งเป็นการตอบแทนคุณที่ "ท่านผู้เจริญ" แล้ว..."สรรเสริญ"
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
 
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
แผ่เมตตาจิตให้แก่สรรพสัตว์
หลังจากท่านพระอาจารย์ฉันจังหันเสร็จ..."ครอบครัวไตรบัญญัติกุล" (เจ้าของ บ.โตโยต้าไทยเย็น)
น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภคและใบปวารณาปัจจัย แด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาตามสมควร
สาธุ...ค่ะ
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์สนทนากับญาติโยมตามอัธยาศัย
***ตามสมควรแก่เวลา***
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ