ประมวลภาพ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้นำคณะศรัทธาญาติโยม ลูกศิษย์ลูกหา ไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน ที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ....และถือโอกาสพาคณะพักที่วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ในหลายวาระด้วยกัน...อนุโมทนาบุญใหญ่ด้วยนะคะ...สาธุ ๆ ๆ ค่ะ... !!!

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้ติดตามหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก และพระผู้ใหญ่... ดูหน้างาน
              ถนนเส้นนี้แหละ...ที่ทางวัดป่าบ้านตาด ได้ขอซื้อที่ดินชาวบ้านเพื่อทำเป็นถนนเชื่อมเส้นทางในโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน) ราคาทั้งค่าที่ดินและค่าทำถนน 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้นำพาศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานำถวาย หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ในส่วนของถนนนี้...เป็นจำนวนเงิน 3,225,347.65 (สามล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)
สวดมนต์เย็น...ที่ศาลาด้านนอก ณ วัดป่าบ้านตาด
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม... ร่วมสวดมนต์เย็น
ทำบุญ...ภาคเช้าที่ วัดป่าบ้านตาด
สาธุ ๆ ๆ...ค่ะ
ตอนเช้ารุ่งขึ้นของอีกวัน ณ...บริเวณด้านข้างกุฏิที่พักของหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ของ...วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
"หลวงพ่ออินทร์ถวาย"...ได้เมตตานำเดินชมบริเวณวัด
ทางลงไปยัง... "ศาลาอนุสรณ์อานาลโย"... หลวงปู่ขาว  อานาลโย
ซื่ง..."หลวงพ่ออินทร์ถวาย" ได้มาทำการบูรณะปรับปรุงใหม่อีกครั้ง ภายหลังจากที่สร้างแต่เดิมไว้หลายปีแล้ว
บรรยากาศ...ในช่วงที่ "หลวงพ่ออินทร์ถวาย"...ท่านเมตตาพาเดินชมสถานที่ต่าง ๆ
เมตตาให้ถ่ายรูปร่วมกัน ณ ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว  อานาลโย
จนกระทั่ง...ไปถึงเจดีย์ของ...หลวงปู่บุญเพ็ง  เขมาภิรโต
ต่อจากนั้น...ท่านได้ออกรับบิณฑบาตโปรดศรัทธาญาติโยม
บรรยากาศ...ในการพิจารณาอาหารลงบาตร
หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ ...พระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาสญาติโยม ได้รับฟัง
น้อมจิต...ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์
***น้อมรับพร...สาธุ ๆ ๆ ๆ เจ้าค่ะ***
                                        * * * * * * * * * * * * * * * *
         ในวาระอันเป็นมงคลอีกรอบ...ของคณะศิษย์ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ที่ได้มีโอกาสติดตามร่วมสร้างบุญบารมีกับ หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโกวัดถ้ำกลองเพล อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ซึ่งในครั้งนี้...ได้มีคุณประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ติดตามมาร่วมบุญด้วย
      คณะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ไว้เป็นที่ระลึก ณ ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว  อานาลโย วัดถ้ำกลองเพล
งามด้วยคุณธรรมไซร้...แก่แล้วยังงาม
บรรยากาศสถานที่ต่าง ๆ ณ วัดถ้ำกลองเพล ที่หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ได้เมตตานำคณะลูกศิษย์ของ... ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม เดินชม
 
คุณนลพรรณ ธงมงกต ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก (ซ้ายมือ) คุณจารุพงษ์  บุศยศักดิ์ วิศวกรรมเหมืองแร่ (Freelance) (คนกลาง) คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล General Manager บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด จ.นครราชสีมา (ขวามือ)
 
คุณณิรภา  กุลวชิระธร เจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช (ซ้ายมือ) คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล General Manager บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด จ.นครราชสีมา (คนกลาง) คุณนลพรรณ ธงมงกต ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 จังหวัดพิษณุโลก(ขวามือ)
***เตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร***
คุณประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง...ทำข้อวัตรส่งบาตรให้กับ "หลวงพ่ออินทร์ถวาย"
ขออนุโมทนาบุญกับ...คุณประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ด้วยค่ะ
คุณนพรัชต์  เกิดชัง "คุณแม่มุกดา" ...CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก
คุณวีรปรียา   เลิศประกายรัตน์ "คุณหนึ่ง" หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก
***สองแม่ลูก...ผู้ใฝ่บุญ***
คุณไพฑูรณ์  มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ...ใส่บาตรสร้างบารมีทาน
บรรยากาศของคณะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม...ทำบุญตักบาตร
คุณประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง...ทำข้อวัตรถ่ายบาตรครูบาอาจารย์
จุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย
พิจารณาอาหาร...ลงบาตร
หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ...ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม...น้อมจิตตั้งใจฟังธรรม
*** กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ***
บรรยากาศในการฟังธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
ช่วงกลางวัน...ที่บริเวณหน้างานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน ที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
      ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม และลูกศิษย์ ได้มีโอกาสติดตามดูหน้างาน กับหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระงานเรื่อง...โซล่าเซลล์ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน
ต่อจากนั้น...หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ...ท่านเมตตานำเดินชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน
***บรรยากาศตอนค่ำ***
          ในครั้งนี้... "คุณแม่มุกดา" และ "คุณหนึ่ง" ลูกสาว ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้ถวายปัจจัยค่าที่ดินและค่าทำถนนเชื่อมโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน เป็นจำนวน 1,510,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และมอบถวายค่าทำโครงสร้างที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ในโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน อีกเป็นจำนวน 5,040,000 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)...รวมทั้งหมดที่ "คุณแม่มุกดา" และ "คุณหนึ่ง" ลูกสาว ได้ถวายทำบุญกับหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก เพื่อจัดสร้างเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา ในวันนี้เป็นเงินทั้งสิ้น... 6,550,000 บาท (หกล้านห้าแสนหมื่นบาทถ้วน)...สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ...สาธุ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
"คุณแม่มุกดา" และ "คุณหนึ่ง" ลูกสาว กราบลา...เพื่อเดินทางกลับบ้าน
...ขอน้อมรับแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้ง ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์...เจ้าค่ะ
 * * * * * * * * * * * * * * * *
         ในวาระอันเป็นมงคลอีกรอบ...ของคณะศิษย์ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ที่ได้มีโอกาสติดตามร่วมสร้างบุญบารมีกับ หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโกวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยในรอบนี้ท่านได้เมตตานำเข้าชมในส่วนของการแสดงในพิพิธภัณฑธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน
สิ่งอันทรงคุณค่า...ที่เป็นเนติแบบอย่าง จากการกระทำให้ดู โดย...หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน ที่อนุชนรุ่นหลังควรที่จะต้องศึกษา
บรรยากาศตอนเย็น
หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ...เมตตานำเดินชมรอบเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
บรรยากาศใกล้ค่ำ
นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย
       ในวันนี้..."คุณแม่มุกดา" และ "คุณหนึ่ง" ลูกสาว พร้อมทั้งคณะศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้นำปัจจัยมาถวายหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก เพื่อปิดยอดบัญชีบริจาคในส่วนที่จะทำแผงโซล่าเซลล์...เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,181,200 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ...ซึ่งในครั้งนี้ "คุณแม่มุกดา" และ "คุณหนึ่ง" ลูกสาว ได้มอบถวายเป็นผู้นำหมู่คณะเป็นจำนวนเงิน 3,070,000 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ...สาธุ ๆ ๆ ๆ
รอยยิ้ม...ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ภายหลังจากที่ลูกศิษย์ได้แบ่งเบาภาระ
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
***ภาพอันงดงามของเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน***
         สูงสุดของเจดีย์...คือ "ยอดฉัตรเจดีย์ทองคำ" นี่แหละที่ ได้เริ่มต้น ก.ไก่ จาก...วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม และต่อเนื่องโดยกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม จ.ลพบุรี ...ซึ่งหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ท่านจะปรารภให้ได้ยินเสมอ ๆ ...สาธุ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ณ วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

บรรยากาศในช่วงทื่...หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ท่านเมตตาพาคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่ออังคาร  อัคคธัมโม เดินชมสถานที่ต่าง ๆ

***อิริยาบถสบาย ๆ...ทักทาย สนทนากับกลุ่มลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม***
ถ่ายรูปร่วมกัน...ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว  อานาลโย วัดถ้ำกลองเพล
ณ บริเวณด้านหน้าเจดีย์ของ...หลวงปู่บุญเพ็ง  เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล
***ดำเนินรอยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์***
คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล General Manager บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด จ.นครราชสีมา (บุตรชายของ คุณสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน)
...กำลังทำข้อวัตรปรนนิบัติครูบาอาจารย์
"คุณแม่มุกดา" และ "คุณหนึ่ง" ลูกสาว...เตรียมพร้อมทำบุญใส่บาตร
บรรยากาศในการทำบุญใส่บาตรของกลุ่มลูกศิษย์ ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
***พิจารณาอาหารลงบาตร***
น้อมฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ฟังธรรมบางกาลบางเวลา...เป็นมงคลอย่างยิ่ง
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ ,สัพพะธัมมา นุภาเวนะ, สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทาโสตถ ภะวันตุเต ฯ
* * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ