ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้ลงสวดพระปาฏิโมกข์ ณ ศาลาวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ (เดือน 5 ไทย)
             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ ศาลาด้านในของ...วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ...กำลังสวดพระปาฏิโมกข์ ท่ามกลางหมู่สงฆ์ โดยมีหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก เป็นประธานสงฆ์
      นี่คือ...รูปในวันลงสวดพระปาฏิโมกข์ ที่ศาลาวัดป่านาคำน้อย ท่ามกลางหมู่สงฆ์ที่มีหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก เป็นประธานสงฆ์...เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ (เดือน 5 ไทย) ...ที่ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ท่านบอกว่า..."...เราดีใจและภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสสวดถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพบูชาแล้วก็ที่วัดป่านาคำน้อย ด้วย... ในขณะที่เราได้หยุดสวดไปแล้วประมาณ 20 กว่าปี...นี่คือครั้งแรกที่ได้สวดถวายพระผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน..."...ท่านบอกว่า ..."...เราควบคุมตัวเองเกือบตาย...มันสั่นน่ะ...555..."

                                                          (ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม...วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก)