บรรยายธรรม ณ ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เมื่อ... วันที่ 15 ตุลาคม 2563
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ ห้องชมรมพุทธศาสน์ กฟภ. ชั้น 2 อาคาร 50
กราบพระ - บูชาพระ
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม...ได้เมตตาบรรยายธรรมโปรดญาติโยม
                                                                             ชั่ว/ดี
        "...ไฟมันร้อน... น้ำแข็งมันเย็น...แต่ถ้าปล่อยวางไม่เป็น...มันก็ทำให้ "ทุกข์" เหมือนกันนั่นแหละ...พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้..."ละชั่ว" แล้วก็ "ทำดี" แต่ถ้า "ติดดี" ก็เหมือนจับก้อนน้ำแข็งโดยไม่ปล่อยมือนั่นล่ะ !!!..." 
 
                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
***บรรยากาศในการฟังธรรม***
ถามปัญหาธรรม
   
***ปิติในธรรม***
น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์
อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกคนด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
...สาธุ าธุ
สาธุ