"...ประมวลภาพวิถีชีวิต บางเสี้ยวของ...ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
...ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม   2553 ขณะพักภาวนาที่ถ้ำ...ในแถบ จังหวัดลำปาง
(ถ่ายไว้ตอนไปรับ - ส่งท่าน)
..."
"...ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนนี่แหละ....มีอยู่ถ้ำหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์พักภาวนาอยู่..."
เส้นทางจากหมู่บ้านมุ่งสู่ถ้ำ
หุบเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่ารกชัฏ บ้านร้างเรือนว่าง...นี่แหละ เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงบอกให้เหล่าสงฆ์สาวกของท่านไปพักภาวนา
บริเวณหน้าถ้ำ
บรรยากาศภายในถ้ำ
ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม
ท่านพระอาจารย์เดินลงจากถ้ำ..เพื่อบิณฑบาตรโปรดญาติโยมในหมู่บ้าน
บรรยากาศในยามเช้า...ก่อนเข้าหมู่บ้าน
เส้นทางแห่ง...มรรค
ตลอดเส้นทาง...ที่ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตรโปรดญาติโยม
ชาวบ้านร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญ
ขออนุโมทนาบุญโตย...นะเจ้า..า..า
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
เส้นทางแห่งผู้ห้าวหาญ...ทางจงกรมภายในถ้ำ
จากปากถ้ำ... เข้าไปประมาณ 100 เมตร ก็ถึงแคร่ที่พัก.....ในอดีตท่านพระอาจารย์ ก็เคยจำพรรษาตรงนี้แหละ
นั่งภาวนา...ภายในถ้ำที่เงียบสงบ
"...ตัวฉันมี "กาน้ำ" หนึ่งใบ...กับกองฟืนที่วางอยู่เรียงราย...5 5 5..."
น้ำในลำธารนี่แหละ...ที่ท่านพระอาจารย์ตักขึ้นมาสรง

เก็บดอกไม้ ดอกหญ้า สวย ๆ ...และบรรยากาศเทือกเขาในยามเย็น ที่ท่านพระอาจารย์อยู่พักภาวนา มาฝากนะคะ

.............................................................

พบกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 3 - 4 เมษายน 2553 "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ