ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตานำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561
 "บ้านแม่ ธรรมบรรยาย"...หมู่บ้านแกรนด์พาร์ค
(ถนนเลียบด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์ ซอย โยธินพัฒนา 3) กรุงเทพมหานคร

*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **

..."บ้านแม่ ธรรมบรรยาย"
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... เมตตานำนั่งสมาธิภาวนา
คุณแม่เปี่ยมศรี   ขนอม "คุณแม่"...และ คุณกาญจนา   ขนอม "คุณกุ้ง" ผู้ที่มีจิตเมตตา เอื้อเฟื้อสถานที่ ให้กับกัลยาณมิตร ได้มารับฟัง - ปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
หมู่คณะกัลยาณมิตร ผู้ใฝ่ธรรม
***นั่งสมาธิภาวนาร่วมกัน***
***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ*** 
 สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
และบางท่าน...ได้ถือโอกาสนั่งสมาธิ ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ ต่อไปอีก
ตั้งใจฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์
ร่าเริงในธรรม
ปิติในธรรม...อย่างมีสาระธรรม
                                                                                                        ... EBS...
                "..."เบรค" รถยนต์แต่โบราณเวลาเราแตะปุ๊บมันก็จะ "ล็อค" ล้อปั๊บหักพวงมาลัยไม่ได้...ถ้าแรงส่งเยอะคือรถวิ่งมาเร็วก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะชนเป้าหมายข้างหน้าเป็นร้อย...แต่ปัจจุบันเขาพัฒนา "เบรค" ที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเยอะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่...พอแตะเบรคปุ๊บยังสามารถหักพวงมาลัยหลบเป้าหมายเปลี่ยนทิศทางได้...หมายถึงว่ายังมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบน หลบเลี่ยงเป้าหมายได้...ถ้าไม่รุนแรงจนเกินไป...รถปัจจุบันเขาจึงใช้ระบบเบรคที่เรียกว่า "ABS" ...ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อจะมาติดตั้งกระบวนการเบรคอารมณ์...หรือมาเรียนรู้การบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นนั่นแหละเพื่อสวัสดิภาพของการอยู่ร่วมกัน ที่จะต้องรู้จักยืดหยุ่นบ้าง...ไม่ใช่เอาแต่หลักการและเหตุผลผลิตแต่ตรรกะมาปะทะอารมณ์กัน...ระบบหรือกระบวนการเบรคอารมณ์นี้เรียกในภาษาธรรมก็เรียกว่า "ภาวนา" แต่ถ้าจะเรียกให้"เท่ห์" แบบโลก ๆ ก็เรียกว่า "EBS"...(Emotional Breaking Skill) 5 5 5...ชอบแบบไหนก็เรียกเอา แต่ก็ขอให้ทำ ...ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของตัวเองนั่นแหละ!!!..."
                                                                                
                                                                                                       (บางตอนในบรรยายธรรม โดย ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
ต่อจากนั้น..."คุณกุ้ง"...ผู้นำกลุ่มได้นำหมู่คณะ กราบขอขมาท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกลับ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
ธรรมะ 4 ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์.
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ