...กิ...
"หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก"   ด้มาเยี่มเยือน    "ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม"
ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 –  3 กุมภาพันธ์ 2562

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
“…หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก จากวัดป่านาคำน้อย ได้เมตตามาเยี่ยมเยือน
มาโปรดท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม และเหล่าศรัทธาญาติโยมทางจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
ตามคำนิมนต์ของท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
ขอกราบนอบน้อมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์...พร้อมกับขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน
  ที่ได้มาร่วมสร้างบารมีทานกันในครั้งนี้ … สาธุ …สาธุ… สาธุ…”
..."หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก"    ได้เดินทางมาถึง    "วัดป่าน้ำโจน"   ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562...
...บรรยากาศในการต้อนรับขับสู้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและอุ่นหนาฝาคั่ง...
...หลวงพ่ออินทร์ถวายเมตตาพูดคุยทักทายกันอย่าง  "เป็นกันเอง"...
...สร้างความ  "ปิติยิดีเป็นล้นพ้น"   ให้แก่ญาติโยมที่มาต้อนรับ...
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์ 
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา  รพ.จุฬาลงกรณ์ 

ครูศิวาการ นิลกำแหง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่
คุณสุภาพร วงศ์วิทิต
เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้ "เขาใหญ่"
คุณนิราภัย วงศ์กาญจนา
  ห้างทองแม่สายใจ 2    จ.ลพบุรี
คุณสิริกาญจน์ วงศ์กาญจนา
Senior Consultant, EY Thailand
คุณศุภสิทธิ์ เวโรจน์พร
Assistant Audit Manager
KPMG Thailand
คุณอัญชลี แม้นเหมือน
Supervisor
Newgen Airways
คุณจารุพงษ์ บุศยศักดิ์
Freelance Engineer
...พระอาจารย์อังคารนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวายไปที่   "กุฏิพระเถระ"   เพื่อพักผ่อนธาตุขันธ์...
ตอนค่ำ...ของวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   ศาลาปราบเซียน วัดป่าน้ำโจน
หลวงพ่ออินทร์ถวายเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อ  "เอาธรรมนำหน้าโชเฟอร์"
สามารถรับฟังได้ที่   https://youtu.be/01ZF9qeyTtY
...ญาติโยมตั้งใจฟังธรรม...
ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ 
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสาธุชน
น้องตองอู
ร้านแสงเงินค้าไม้  พิษณุโลก
 
พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.นพ.สธน   ธรรมอำนวยสุข
  ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์)
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต
คุณฐิติพร ไชยรบ
พยาบาล
รพ.สมเด็จพระนุพราชสว่างแดนดิน
เรียงจากซ้ายไปขวา
ดร.วันทณี หาญช้าง (ภาควิชาสรีรวิทยา)
ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล (ภาควิชาชีวเคมี)
ดร.ณปภัส กันติ๊บ (ภาควิชาสรีรวิทยา)
ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ (ภาควิชาสรีรวิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรียงจากซ้ายไปขวา
คุณนพรัชต์ เกิดชัง (เจ้าของหจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง)
ครูละเมียด กระทอง (ข้าราชการบำนาญ)
ครูละเอียด พุ่มทอง (ข้าราชการบำนาญ)
ตอนเช้า ...ของวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 "วัดป่าน้ำโจน"
ครูศิวาการ นิลกำแหง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่
คุณพัฒนา   บุญเป็ง 
CEO ฟาร์มแกะ Hug You  อ.เกาะคา จ.ลำปาง
...ขออนุโมทนาบุญกับโรงทานขนมไทยของพี่เชอรี่ จ.พิจิตร...
ขออนุโมทนาบุญกับโรงทาน Ice Cream ของ
คุณวิลาสิณี อรรณพานุรักษ์
  ทนายความจาก จ.ลพบุรี

ขออนุโมทนาบุญกับโรงทานเฉาก๊วย "ครูจา"จาก จ.กำแพงเพชร

คุณฐิติพร ไชยรบ พยาบาล รพ.สมเด็จพระนุพราชสว่างแดนดิน (ด้านซ้าย)
และ
คุณนุชนาถ มากทรัพย์ กำลังสำคัญของวัดป่าน้ำโจน (ด้านขวา)
คุณยายนันทนา นาคอินทร์ ผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน (ด้านซ้าย)และ
คุณยายบัว โยมมารดาของพระอาจารย์อังคาร (ด้านขวา)
พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร
ญาติโยมของท่านพระอาจารย์อังคารจากจังหวัดสกลนครและขอนแก่น
...บรรยากาศในการเตรียมภัตตาหารเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์...
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้า  "ศาลาปราบเซียนวัดป่าน้ำโจน
คุณนพรัชต์ เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้างและคณะ
คุณเจตพงศ์ เจตวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และญาติโยม
คุณอาจินต์   สหะชาติ
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พิษณุโลก และคณะ
...คนรุ่นใหม่ ใฝ่ในธรรม...
 
พี่โอปอและเพื่อน, Studio Opal จ.สุโขทัย และเพื่อน
คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์  ร้านแสงเงินค้าไม้,
นพ.ยิ่งพันธ์  ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช และคณะ
ญาติโยม   "ชาวลพบุรี"   ผู้ใจบุญ
...สาธุชนทั่วสารทิศ...
...ลุกศิษย์วัดป่าน้ำโจน 55...
ท่านธีรโชติ ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน
จังหวัดเลย และ
คุณเบญจมาศ เจวประเสริฐพันธ์
นิติกร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
คุณจารุวรรณ  คำแหง
Programmer Thai
Yazaki Corporation และ
คุณอานัน  คำแหง 
COMPUTER  ENGINNEER
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณยายนันทนา นาคอินทร์
 ผูู้ก่อตั้ง "วัดป่าน้ำโจน"
พร้อมด้วยคุณยายบัว
โยมแม่ท่านพระอาจารย์อังคาร
และญาติธรรม

คุณภริน   แจ้งวงษ์
บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
คุณอรวรรณ พุกเจริญ
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวิไลพร วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2  สิริกาญจน์  จ.ลพบุรี คุณสิริกาญจน์ วงศ์กาญจนา
Senior Consultant, EY Thailand

...ญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมกันใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะ...
ท่านธีรโชติ ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในจังหวัดเลย และ
คุณเบญจมาศ เจวประเสริฐพันธ์
นิติกร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์
 จักษุแพทย์   รพ.พุทธชินราช
...ศรัทธาญาติโยม...
นายช่างสมใจ   ขาวพลศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง
ดำรงตำแหน่งนายช่างโครงการฯ สายนครสวรรค์ - สลกบาตร
คุณยายนันทนา นาคอินทร์
ผู้ก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน
คุณยายบัว
โยมแม่ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
..."" ก็คือ การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันและกัน...
..."ห้ป็นิสั"... จะทำให้เราสามารถลดละความตระหนี่ถี่เหนียว, ความเห็นแก่ตัว, และความโลภ ออกจากจิตใจของเราได้...
คุณโอปอร์ Studio Opal จ.สุโขทัย
คุณวีรปริยา เลิศประกายรัตน์ หจก.วันเซอร์วิสก่อสร้าง
"หลวงพ่ออินทร์ถวาย, ท่านพระอาจารย์อังคาร และพระสงฆ์ลูกศิษย์อีก 6 รูป เดินบิณฑบาตโปรดญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมทำบุญ"
* * ริวั* *...ความงดงาม แห่งวิถี "พระป่า"...
...ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์...
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วมกัน"...เป็นหลักธรรมที่ทำให้ชีวิตประจำวันอยู่อย่างมีความสงบสุข
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เอมกมล
รองฯ ผบก.จ.พิจิตร และพี่สาว
น้อง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภญ.ผกาวรรณ ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
คุณเจตพงศ์ เจตวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
(จากซ้ายไปขวา) คุณภิมอร นิลยกานนท์
ทรัพยากรส่วนบุคคล เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิตและ
คุณสุภาพร วงศ์วิทิต
เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่เขาใหญ่
ครูศิวาการ นิลกำแหง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่
คุณวีรปริยา เลิศประกายรัตน์
หจก.วันเซอร์วิสก่อสร้าง
คุณนิราภัย วงศ์กาญจนา
  ห้างทองแม่สายใจ 2    จ.ลพบุรี
คุณเอกภพ แจ้งแสงสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกความปลอดภัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2
ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
คุณกนกพร วิลาชัย
รองหัวหน้าพยาบาล ด้านบริหาร รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนิตยา แก้วตาทิพย์
หัวหน้างานผ่าตัด
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณจริยา ศรีรักษ์
นักลงทุนอิสระ
...ศิษยานุศิษย์ วัดป่าน้ำโจน...
 คุณวรวิทย์   ติดเทียน ,คุณอุษารัตน์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 และน้องยูฟ่า
คุณธงชัย  หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
ครอบครัว "ร่อนในเมือง"
...พี่เล็ก เด็กวัดป่าน้ำโจนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นพ.จักรกรินทร์  รัชวิจักขณ์ 
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
และญาติธรรม
ภญ.ผกาวรรณ ธรรมใจ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก และ
ภญ.สุนิสา สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
...ญาติโยมจาก จ.พิจิตร...
...ญาติโยมจาก จ.สกลนคร...
...ญาติธรรมวัดป่านาคำน้อยและวัดป่าน้ำโจน...
...หลวงพ่ออินทร์ถวายให้โอวาทธรรมในหัวข้อ   "ทุ่มสุดใจเพื่อให้เจดีย์สำเร็จ"
สามารถรับฟังได้ที่  https://youtu.be/4Hq9DFQ5Dpk
...ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา...
คุณปัทมา เตชะสุรางค์
เจ้าของ บ.รุ่งวัฒนากรุ๊ป จำกัด
 
...ตั้งใจฟังธรรม...
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
...เอร็ดอร่อยสไตล์ "บุฟ่ต์วัดป่าน้ำโจน"...
...ประมวลภาพการถวายผ้าป่าสมัคคี   แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก    วัดป่านาคำน้อย เพื่อสมทุบทุนสร้าง  
"ยอดฉัตรและปลียอดทองคำ (รวม ๑๙ เมตร) เจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
"
  โดยศิษยานุศิษย์พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ณ วัดป่าน้ำโจน...
...บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติสุขที่ได้จาก "การสร้างบารมีทาน"...
...คุณนพรัชต์  เกิดชัง เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง   เป็นผู้นำในการกล่าวคำถวายผ้าป่าสมัคคีในนามศิษยานุศิษย์   "วัดป่าน้ำโจน"...
...คุณนพรัชต์  เกิดชัง เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง   เป็นผู้นำในการถวายผ้าป่าสมัคคีในนามศิษยานุศิษย์   "วัดป่าน้ำโจน"...
...รวมยอดทองคำและปัจจัยที่ถวายในงานทอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้นเป็นยอดทองคำ ๕ กิโลกรัม ๑๒ บาท ๒ สลึง, ปัจจัย ๑,๑๓๒,๑๙๘.๓๒ บาท และ
เงินดอลล่าร์ จำนวน ๒๐๒ ดอลล่าร์ ... อนุโมทนาบุญกับกุศลจิตของทุกท่านด้วยนะคะ สาธุ สาธุ...
คณะพระสงฆ์..ร่วมกันอนุโมทนาให้พร
...ตั้งใจรับพร...
...หลังจากนั้นพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโมเป็นผู้นำในการทำพิธีขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์...
...ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด...
...เสร็จจากงานถวายผ้าป่า...หลวงพ่ออินทร์ถวาย และคณะผู้ติดตามก็เตรียมตัวเดินทางกลับ วัดป่านาคำน้อย   ต.บ้านก้อง   อ.นายูง   จ.อุดรธานี...
ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
คุณไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์    
รองอธิบดีกรมเอเชียน
กระทรวงการต่างประเทศ
...สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า...
"ขอกราบลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพรักและคณะผู้ติดตามทุกท่าน...ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ"
"ขอขอบคุณรูปสวยๆ จาก ผอ.สุจิตร ชำนาญรบ, ครูต้อย, น้องโอ๊ต, คุณบูธ และพี่โอปอลค่ะ"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *