...กิ...
"หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก"   ด้มาเยี่มเยือน    "ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม"
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 –  14 กุมภาพันธ์ 2561

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
“…หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก จากวัดป่านาคำน้อย ได้เมตตามาเยี่ยมเยือน
มาโปรดท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม และเหล่าศรัทธาญาติโยมทางจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
ตามคำนิมนต์ของท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
ขอกราบนอบน้อมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์...พร้อมกับขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน
  ที่ได้มาร่วมสร้างบารมีทานกันในครั้งนี้ … สาธุ …สาธุ… สาธุ…”
..."หลวงพ่ออินทร์ถวาย"    ได้เดินทางมาถึง    "วัดป่าน้ำโจน"   ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561...
...ตั้งหน้าตั้งตารอการมาเยื่อนของหลวงพ่ออินทร์ถวายอย่างใจจดใจจ่อ...
* * ริวั* *...ความงดงาม แห่งวิถี "พระป่า"...
...ท่านพระอาจารย์อังคารกราบนมัสการหลวงพ่ออินทร์ถวายด้วย "น้"...
...หลวงพ่ออินทร์ถวายให้ความเมตตาพูดคุยทักทายกันอย่าง  "เป็นกันเอง"...
...สร้างความ  "ปิติยิดีเป็นล้นพ้น"   ให้แก่คุณยายนันทนา นาคอินทร์   ผูู้ก่อตั้ง "วัดป่าน้ำโจน  " และญาติโยมที่มาต้อนรับ...
...พระอาจารย์อังคารนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวายไปที่   "กุฏิพระเถระ"   เพื่อพักผ่อนธาตุขันธ์...
"กุฏิพระเถระ" ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับรองการมาเยือนของหลวงพ่ออินทร์ถวายโดยเฉพาะ
...ทางเดินจงกรมภายใน  "กุฏิพระเถระ"...
...บรรยากาศในการต้อนรับเต็มไปด้วย "ความอบอุ่นชื่นมื่น"...
มุมบางมุมภายนอก "กุฏิพระเถระ"
ตอนเช้า ...ของวันอังคาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 "วัดป่าน้ำโจน"
คุณวิลาสิณี อรรณพานุรักษ์  ทนายความ และ
คุณอรวรรณ พุกเจริญ    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Hino สาขาสระบุรี
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต
  เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่"
...บรรยากาศในการเตรียมภัตตาหารเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์...
"เตรียมพร้อมแล้วค่ะ... สำหรับการถวายจังหันเช้านี้"
ภญ.สุนิสา สังข์หล่อ...รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้า  "ศาลาปราบเซียนวัดป่าน้ำโจน
นายช่างสมใจ   ขาวพลศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง
ดำรงตำแหน่งนายช่างโครงการฯ สายนครสวรรค์ - สลกบาตร
ญาติโยม "ชาวแม่สอด"
...ผู้ใฝ่ธรรม...
 "บ้านเทวธรรม"    จ.พระนครศรีอยุธยา
ญาติโยม "ชาวจังหวัดพิษณุโลก"
...เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า...
คุณสายหยุด   ศรีธรรมมา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดสุโขทัย
และญาติธรรม
คุณยายนันทนา นาคอินทร์ ผูู้ก่อตั้ง "วัดป่าน้ำโจน"
พร้อมด้วยคุณยายบัวพันธ์ โยมแม่ท่านพระอาจารย์อังคาร
และญาติธรรม
คุณลำเพย หอมสอาด
ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)
สำนักงานเขตธุรกิจสาขาพิษณุโลก
นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์
  จักษุแพทย์   รพ.พุทธชินราช
   และครอบครัว
ญาติโยม   "ชาวลพบุรี"   ผู้ใจบุญ
...ญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมกันใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะ...
* * ริวั* *...ความงดงาม แห่งวิถี "พระป่า"...
"หลวงพ่ออินทร์ถวาย, ท่านพระอาจารย์อังคาร และพระสงฆ์ลูกศิษย์อีก 4 รูป เดินบิณฑบาตโปรดญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมทำบุญ"
..."" ก็คือ การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันและกัน...
..."ห้ป็นิสั"... จะทำให้เราสามารถลดละความตระหนี่ถี่เหนียว, ความเห็นแก่ตัว, และความโลภ ออกจากจิตใจของเราได้...
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
...ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์...
คุณไพฑูรย์  มหาพัณณาภรณ์  
ผู้อำนวยการกองเอเชีย กระทรวงต่างประเทศ
(จากด้านซ้าย)   ภญ.ดาวัลย์  สุวรรณนามัย   ผู้นำ "ธัมมทานัง"   และ
คุณนิราภัย วงศ์กาญจนา
  ห้างทองแม่สายใจ 2    จ.ลพบุรี
..ครูถวิล..
พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย
 เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์  และน้องมด
นพ.อภิชาต จันทรา
กุมารแพทย์
รพ.พุทธชินราช
..ผู้ใฝ่ธรรม..
พี่โอปอล์.. สตูดิโอ   จ.สุโขทัย
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
ประสาทศัลยแพทย์
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
คุณภริน   แจ้งวงษ์
บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
พี่เล็ก..เด็กวัดป่าน้ำโจน
ป้าปุ๊..ตะพานหิน จ.พิจิตร
อาจารย์สุรเดช  พุทธพนม
  ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
..ผู้ใฝ่ธรรม..
ครูจอห์น   และครูหนึ่ง
โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษบ้านครูจอห์น
คุณมาฆะ พุ่มสะอาด
เจ้าของโรงแรมรัตนปาร์ค
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต
  เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" เขาใหญ่
ครูแอ๊ว
ร.ร.จงกลกิตติขจรวิทยา  จ.สกลนคร
พี่โย
เจ้าของธุระกิจส่วนตัว
คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์ 
ร้านแสงเงินค้าไม้  พิษณุโลก
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วมกัน"...ที่สามารถนำไปใช้ในสังคมชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสงบสุข
...หลวงพ่ออินทร์ถวายให้โอวาทธรรมในหัวข้อ   "ซื้อหุ้นเจดีย์หลวงตาไม่มีคำว่าขาดทุน"
สามารถรับฟังได้ที่   https://m.youtube.com/watch?v=pN9r_VdYcWE#
...ตั้งใจฟังธรรม...
พ.ต.ท.สมพร  ปราบุตร
สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
 และครอบครัว
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2    จ.ลพบุรี
...ตั้งใจฟังธรรม...
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ

"ผู้ที่มีปัญญา...จะเป็นผู้ที่รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณ...สาธุ   สาธุ"

...เอร็ดอร่อยสไตล์ "บุฟ่ต์วัดป่าน้ำโจน"...
..."แก๊งนางฟ้า"  ออกปฏิบัติการ 555...
...ประมวลภาพการถวายผ้าป่าสมัคคี   แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก    วัดป่านาคำน้อย
เพื่อสมทุบทุนสร้าง   "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล"   โดยศิษยานุศิษย์พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม   วัดป่าน้ำโจน...
...ญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศ..
ผศ.นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์ 
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (รองผู้อำนวยการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร   เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2   จ.ลพบุรี และ
คุณไพฑูรย์  มหาพัณณาภรณ์  ผู้อำนวยการกองเอเชีย กระทรวงต่างประเทศ พร้อมทั้ง ทพญ.ชุติรัตน์  ตั้งกิตติถาวร
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย
   ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์   และ
ภญ.ดาวัลย์  สุวรรณนามัย   ผู้นำ   "ธัมมทานัง"
คุณนพรัชต์  เกิดชัง
เจ้าของ ห.จ.ก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
นายช่างสมใจ   ขาวพลศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง
ดำรงตำแหน่งนายช่างโครงการฯ สายนครสวรรค์ - สลกบาตร
คุณนิรันดร์  วุฒิวัฒน์
รองอธิบดีอัยการ   สำนักอัยการภาค 6
...น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อ   สร้างทานบารมีแด่พระภิกษุสงฆ์...
...นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย   เป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าสมัคคีในนามศิษยานุศิษย์   "วัดป่าน้ำโจน"...
...สำหรับยอดรวมผ้าป่าสมัคคีในครั้งนี้้เป็นเงินทั้งสิ้น  3,603,200  บาท    ทองคำ  3.5  กิโลกรัม   กับอีก  5  บาท   75 สตางค์   และ
ต่างหูทองคำ  1 คู่ ... อนุโมทนาบุญกับกุศลจิตของทุกท่านด้วยนะคะ สาธุ สาธุ...
...หลังจากนั้นทำพิธีขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์...
...ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด...
หลวงพ่ออินทร์ถวายและท่านพระอาจารย์อังคาร..ร่วมกันอนุโมทนาให้พร
...พรกันทั่วหน้า...
ขอโอกาส...ถ่ายรูปร่วมกับหลวงพ่ออินทร์ถวายและท่านพระอาจารยอังคารไว้เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต
ช่วงบ่าย...ของวันอังคาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   
ญาติโยมนิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวายและท่านพระอาจารย์อังคารไปโปรดกิจการร้านค้าของตน
เมตตาไปโปรด   "หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง"   ซึ่งเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง   ตั้งอยู่ที่บ้านแสงดาว   ต.ปากโทก   อ.เมือง   จ.พิษณุโลก
เมตตาไปโปรด   "บจก.แสงเงินค้าไม้"   ซึ่งเป็นร้านขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น    ตั้งอยู่ที่   ต.ท่าโพธิ์   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก
เมตตาไปโปรด   "คลีนิกแพทย์วีระพันธ์"   ซึ่งเป็นคลีนิกรักษาโรคสมองและระบบประสาท และ
สถานปฏิบัติธรรม "ธัมมทานัง"    ตั้งอยู่ที่   ตลาดทรัพย์อนันต์   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก
พร้อมกันนี้หลวงพ่ออินทร์ถวายเมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยมในหัวข้อ   "อาหารกายอาหารใจต้องไปด้วยกัน"
  สามารถรับฟังได้ที่   https://youtu.be/96XixPaAN0c
ขอโอกาส...ถ่ายรูปไว้เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
และสุดท้ายเมตตาไปโปรด   "คลีนิก นายแพทย์จักรรินทร์"      ตั้งอยู่ที่   ศูนย์ขนส่งเก่า     อ.เมือง    จ.พิษณุโลก
ตอนค่ำ...ของวันอังคาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   วัดป่าน้ำโจน
หลวงพ่ออินทร์ถวายเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อ  "ฝึกวัวให้ปล่อยวาง"
สามารถรับฟังได้ที่   https://m.youtube.com/watch?v=fmytnI-IDds#
คุณยายบัว
โยมมารดาท่านพระอาจารย์อังคาร
ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ 
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
...ผู้ใฝ่ธรรม...
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต
(เลขาฯ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
 คุณสุจินันท์   ก่อกิจโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
คุณจีรณา  ส่งศรี 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
จ.พิจิตร
คุณเศรษฐธร พันธุนะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) 
ม.ธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณศิวกร  จันทร์ดี 
Engineering Products  บจก.นันท์ยาง การ์เม้น และ
คุณตรีรัตน์ ขาวนวล
ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC) บจก.นันท์ยาง การ์เม้น
...ผู้ใฝ่ธรรม...
คุณนพรัชต์ เกิดชัง
เจ้าของห.จ.ก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
...ผู้ใฝ่ธรรม...
...ตั้งใจสดับฟังธรรม...
...นิมนต์กลับ   "กุฏิพระเถระ"   เพื่อพักผ่อนธาตุขันธ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์...
ตอนเช้า ...ของวันพุธที่ 14 เมษายน 2561 "วัดป่าน้ำโจน"
...ช่วยกันกิน  ช่วยกันทำ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...
ลูกหลานขออนุญาติคุณยายบัว   (โยมมารดาของท่านพระอาจารย์อังคาร)   ถ่ายรูปด้วย
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
"หลวงพ่ออินทร์ถวาย, ท่านพระอาจารย์อังคาร และพระสงฆ์ลูกศิษย์อีก 4 รูป...เดินบิณฑบาตโปรดญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมทำบุญ"
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์  เอมกมล    รอง ผบก.ภ.จว. พิจิตร และ
  คุณนายนงเยาว์  เอมกมล    
ผู้บริหาร "ภูผาอินน์ รีสอร์ท"
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์ 
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
"โรงทานครอบครัวศิริ   " จ.พิจิตร
(จากด้านซ้าย) คุณภริน  แจ้งวงษ์    และคุณภัทธร  เสรีรักษ์ 
บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต

..."ตั้" ใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์...
ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต"
"" ทางแห่งการดำเนินของผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้น ทำเพื่อ
ลดละ "อัสมิมานะ... ความถือตัวถือตน" โดย "ทำข้วันิบัติรูย์"
"ขอน้อมถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์"
หลวงพ่ออินทร์ถวายเมตตาปรารภธรรมในหัวข้อ  "มิตตวินทุกกะ"
โดยสามารถรับฟังได้ที่  https://m.youtube.com/watch?v=rJvb_db54bc&feature=youtu.be#
...ตั้งใจฟังธรรม...
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร...
...ตั้งใจรับพร...
...เสร็จจากถวายจังหันหลวงพ่ออินทร์ถวาย และคณะผู้ติดตามก็เตรียมตัวเดินทางกลับ
วัดป่านาคำน้อย   ต.บ้านก้อง   อ.นายูง   จ.อุดรธานี...
"ขอกราบลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพรักและคณะผู้ติดตามทุกท่าน...ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ"
...ระลึกถึงและจะปฎิบัติตามคำสอนของท่านค่ะ...
"ขอขอบคุณรูปสวยๆ จาก ผอ.สุจิตร ชำนาญรบ, คุณบูด และพี่โอปอลค่ะ"
"ท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน  ที่ได้มาร่วมสร้างบารมีทานกันในครั้งนี้ … สาธุ …สาธุ… สาธุ…"
ขอให้ทุกท่านจงเจริญทั้งทาง "โลก" และทาง "ธรรม" ตลอดไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *