ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เข้าเฝ้ากราบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก   (อัมพร อฺมพโร)    ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
น้อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ
ฝ่าบาท...ท่านทรงเมตตาประทานเหรียญ "พระนาคปรก"
ญาติโยมที่ติดตามท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้น้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้
น้อมกราบ...สาธุ...สาธุ...สาธุ เจ้าค่ะ
***น้อมกราบลา***
ที่ระลึก... วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม